Putem vorbi de un atac la viata privata din Romania ?

Tweet this

Robert Pecsi a deschis acest subiect de dezbatere :

---------- Forwarded message ----------
From: Robert Pecsi
Date: 2009/1/19
Subject: Fwd: 20 ianuarie 2009 - SFARSITUL VIETII PRIVATE IN ROMANIA
To: iulian.urban@gmail.cominformatie preluata de pe alt grup yahoo
Dragi colegi.

Dupa cum probabil stiti pe data de 18 noiembrie 2008 Parlamentul Romaniei a emis "Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice ...", lege care a fost publicta in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008:

CATEVA CONSECINTE (nu trebuie sa fi expert ca sa iti dai sema):
- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE, VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre TOATE CONVORBIRILE NOASTRE TELEFONICE: DE UNDE VORBIM, CU CINE (nr. de telefon si NUMELE SI ADRESA ABONATULUI), LOCATIA CELUI CARE ESTE APELAT, CAND SI CAT VORBIM;
- incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti operatorii de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM, RDS&RCS, ORANGE, VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre SMS-urile pe care le trimitem: DE UNDE LE TRIMITEM, CUI SI CAND LE TRIMITEM;
- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni, toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP, etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre emailurile noastre: DE UNDE TRIMITEM EMAILUL, DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET, CUI TRIMITEM EMAILUL(adresa IP si NUMELE SI ADRESA FIZICA A ABONATULUI), DATA SI ORA LA CARE NE DECONECTAM DE LA INTERNET;
- incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de doua luni, toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP, etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre NAVIGAREA NOASTRA PE INTERNET: CINE SUNTEM (NUME, ADRESA FIZICA SI IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET, DATA SI ORA LA CARE NE DECONECTAM SI PROBABIL TOATE ADRESELE DE INTERNET PE CARE LE ACCESAM.

Tinand seama de cele de mai sus si constatand ca prietenii nostrii, colegii nostri de serviciu, rudele noastre, multe dintre fiintele pe care le iubim sau doar avem relatii conventionale cu ele, NU STIU DESPRE ACEASTA LEGE MIZERABILA, va propun sa trimiteti tuturor persoanelor din lista voastra de email sau messenger acest mesaj sau unul asemanator.

STIINTA INSEAMNA PUTERE si A STII SI A NU ACTIONA ESTE SUPREMA LASITATE.

Cred ca aceasta lege este revoltatoare si mai cred ca o mare parte din puterea ei se bazeaza pe faptul ca NU ESTE INCA LARG CUNOSCUTA. Noi putem sa o facem cunoscuta si cred ca aceasta este una dintre menirile noastre de ACUM: SA O FACEM CUNOSCUTA !

Gabi Dragan.

P.S. : In continuare este LEGEA 298/2008 , pe care am si atasat-o in format PDF.

Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste obligatia furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice de a retine anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitatii lor de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, pentru punerea acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul utilizarii in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de urmarire a infractiunilor grave.
(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de localizare a persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului inregistrat.
(3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste continutul comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.
(4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) furnizor de servicii si retele publice de comunicatii electronice - persoana care furnizeaza in scop comercial servicii si/sau retele de comunicatii electronice catre utilizatori finali ori alti furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice pentru sustinerea traficului acestora;
b) date - informatiile privind traficul, localizarea si alte date legate de acestea, necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator;
c) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului in scopuri personale sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui serviciu;
d) abonat - persoana fizica sau juridica ce a incheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;
e) serviciu de telefonie - apelul (voce, mesagerie vocala, teleconferinta si transfer de date), serviciile suplimentare (redirectionarea convorbirii si transferul apelului) si serviciile de mesagerie si multimedia (servicii de mesagerie scurta, servicii media imbunatatite si servicii multimedia);
f) infractiune grava - infractiunea care face parte dintre infractiunile enumerate la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate savarsite sau nu de un grup infractional organizat, dintre cele prevazute in cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, precum si dintre infractiunile contra sigurantei statului prevazute in titlul I din partea speciala a Legii nr. 15/1968 - Codul penal al Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) identificatorul utilizatorului - codul unic de identificare alocat unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunicatii prin internet;
h) identificatorul celulei - codul de identificare a celulei in care se initiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;
i) apel nereusit - comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a fost conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei interventii din partea administratorului retelei;
j) apel neconectat - apelul initiat de la un terminal telefonic sau echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care nu s-a finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre apelant si apelat.
(2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 506/2004, cu completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Retinerea datelor


Art. 3. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie, crearea si administrarea unei baze de date in format electronic, in vederea retinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care sunt generate sau prelucrate de acestia:
a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari;
b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
c) date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
f) date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile.
(2) Datele se retin timp de 6 luni de la momentul efectuarii comunicarii.
(3) Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei de date sunt deductibile fiscal.
Art. 4. - Datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul de telefon apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si telefonie prin internet: identificatorul/ identificatorii alocat/alocati utilizatorilor; identificatorul de utilizator si numarul de telefon alocate pentru efectuarea oricarei comunicari prin reteaua publica de telefonie; numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un numar de telefon, la momentul comunicarii.
Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul format/apelat/ numerele formate/apelate si, in cazurile care includ servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul apelului, numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or ori ale utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati;
b) in cazul serviciilor de posta electronica si telefonie prin internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al destinatarului/ destinatarilor unui apel telefonic prin internet; numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or sau ale utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati si identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.
Art. 6. - Datele necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: data si ora initierii si incheierii unei comunicari;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si telefonie prin internet: data si ora conectarii la si ale deconectarii de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocata dinamic sau static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces la internet, precum si identificatorul abonatului sau al utilizatorului inregistrat; data si ora conectarii la si ale deconectarii de la serviciul de posta electronica sau de telefonie prin internet.
Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: informatii privind serviciul de telefonie utilizat;
b) in cazul comunicarilor prin serviciul de posta electronica si de telefonie prin internet: informatii privind serviciul de acces la internet utilizat.
Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa: numarul de telefon apelant si numarul de telefon apelat;
b) in cazul retelelor de telefonie mobila: numarul de telefon al apelantului si numarul de telefon apelat; identitatea internationala de abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internationala a echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a apelatului; identitatea IMEI a apelatului; in cazul serviciilor anonime preplatite: data si ora activarii initiale a serviciului, precum si identificatorul celulei din care a fost activat serviciul;
c) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului in cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care initiaza comunicarea.
Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile cuprind:
a) identificatorul celulei la inceputul comunicarii;
b) datele care permit stabilirea localizarii geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata in care datele comunicarii sunt retinute.
Art. 10. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, aflati sub jurisdictie romana, au obligatia retinerii datelor referitoare la un apel nereusit numai atunci cand aceste date sunt generate sau prelucrate si stocate, in cazul serviciului de telefonie, ori inregistrate, in cazul serviciului de acces la internet, in cadrul activitatii de furnizare a serviciilor respective.
(2) Furnizorii nu au obligatia retinerii datelor prevazute la art. 3 alin. (1) in cazul apelurilor neconectate.
Art. 11. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea si retinerea continutului comunicarii sau a informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.
(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a retine numai acele categorii de date enumerate la art. 3 alin. (1), care sunt accesibile ca urmare a desfasurarii activitatilor proprii, in conditiile legii.
(3) La sfarsitul perioadei de retinere, toate datele retinute in temeiul prezentei legi, cu exceptia datelor puse la dispozitia autoritatilor competente, potrivit legii, si care au fost pastrate de catre acestea, trebuie sa fie distruse prin proceduri automatizate, ireversibil.
Art. 12. - Activitatea de retinere a datelor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
a) datele retinute trebuie sa fie de aceeasi calitate si supuse aceluiasi grad de securitate si protectie cu cele utilizate la nivelul retelelor furnizorilor de comunicatii electronice;
b) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare, in vederea protejarii datelor impotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, alterarii ori pierderii accidentale, stocarii, prelucrarii, accesarii sau dezvaluirii neautorizate ori ilicite;
c) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare, in vederea asigurarii faptului ca numai personalul autorizat in acest sens are acces la aceste date.
Art. 13. - (1) In situatia in care datele prevazute la art. 4-7 pot fi retinute de mai multi furnizori de servicii si retele publice de comunicatii electronice, activitatea de retinere a datelor se face doar la unul dintre furnizori.
(2) Activitatea de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 poate fi desfasurata, acolo unde este tehnic posibil si in urma unei intelegeri contractuale, de un tert, in numele unui furnizor de servicii si retele publice de comunicatii electronice, cu respectarea prevederilor art. 19 si 20 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu completarile ulterioare.
(3) Obligatia de retinere a datelor prevazute la art. 4-7 se aplica furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice care aloca numerotatie, in cazul serviciilor de telefonie fixa si mobila, respectiv adrese de IP, in cazul serviciilor de date.
Art. 14. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe, denumite in continuare autoritati competente, au obligatia de a colecta si de a transmite semestrial Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei urmatoarele date statistice, in vederea urmaririi si controlului aplicarii prevederilor cuprinse in prezenta lege:
a) numarul cazurilor in care informatiile au fost furnizate autoritatilor competente, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) perioada de timp scursa intre data la care datele au fost retinute si data la care autoritatea competenta a solicitat transmiterea acestor date;
c) numarul de cazuri in care solicitarile de date nu au putut fi indeplinite.
(2) Termenele pana la care trebuie transmise datele statistice se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei centralizeaza datele statistice primite de la autoritatile competente si transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate in baza acestora. Statisticile nu vor contine date cu caracter personal.
CAPITOLUL III
Procedura solicitarii datelor retinute


Art. 15. - Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia ca, la solicitarea autoritatilor competente, in baza autorizatiei emise potrivit dispozitiilor art. 16, sa transmisa acestora de indata datele retinute potrivit prezentei legi, cu exceptia cazurilor de forta majora.
Art. 16. - (1) Solicitarea transmiterii de date retinute potrivit prezentei legi se realizeaza numai dupa ce a fost inceputa urmarirea penala, cu autorizarea motivata a presedintelui instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de la instanta corespunzatoare in grad acesteia, in a carei circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala ori a judecatorului desemnat de acesta, la cererea procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, potrivit legii, daca sunt date ori indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni grave.
(2) In caz de urgenta, cand intarzierea obtinerii autorizarii prevazute la alin. (1) ar aduce grave prejudicii activitatii de urmarire penala ori indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin documente juridice de cooperare internationala sau ca stat membru al Uniunii Europene, procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala sau caruia i-ar reveni aceasta competenta poate sa autorizeze, prin ordonanta motivata, solicitarea transmiterii de date retinute, potrivit prezentei legi. In termen de 48 de ore de la emiterea autorizarii, procurorul prezinta instantei de judecata competente, potrivit alin. (1), motivele care au stat la baza emiterii autorizarii. Instanta de judecata se pronunta cu privire la legalitatea si temeinicia ordonantei prin care s-a autorizat solicitarea transmiterii de date retinute, in cel mult 48 de ore.
(3) Autorizatia de solicitare a datelor retinute trebuie sa cuprinda:
a) denumirea instantei/parchetul ui;
b) data, ora si locul emiterii;
c) numele si prenumele judecatorului/ procurorului;
d) durata de valabilitate a autorizatiei;
e) denumirea si sediul social ale persoanei juridice care urmeaza sa puna la dispozitie datele retinute;
f) indicarea persoanei cu privire la care se va face verificarea datelor retinute sau indicarea codului de identificare a abonatului ori a utilizatorului inregistrat pentru serviciile de internet sau a numarului de telefon al abonatului ori al utilizatorului inregistrat pentru serviciile de telefonie fixa sau mobila;
g) temeiurile concrete care determina autorizarea de solicitare a datelor retinute;
h) perioada de timp pentru care datele retinute urmeaza a fi furnizate;
i) semnatura judecatorului/ procurorului.
(4) Lipsa oricareia dintre mentiunile prevazute la alin. (3) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a autorizatiei.
(5) Durata de valabilitate a autorizatiei nu poate depasi 15 zile.
(6) Datele retinute care nu privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si pot fi transmise judecatorului sau completului investit cu solutionarea cauzei, la solicitarea acestuia. La solutionarea definitiva a cauzei, acestea vor fi sterse sau, dupa caz, distruse de catre procuror, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.
(7) Daca in cauza s-a dispus solutia de netrimitere in judecata, datele retinute se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii, si se pastreaza pana la implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, iar cand se distrug, se incheie un proces-verbal in acest sens.
(8) Daca in cauza instanta a pronuntat o hotarare de condamnare, achitare sau incetare a procesului penal, ramasa definitiva, datele retinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei la sediul instantei, in locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea confidentialitatii.

CAPITOLUL IV
Autoritatea de supraveghere

Art. 17. - Autoritatea competenta sa monitorizeze aplicarea prevederilor prezentei legi este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare A.N.S.P.D.C. P.

CAPITOLUL V
Regimul sanctionator


Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (2);
b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si (3);
c) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 2.500 lei la 500.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre personalul de control imputernicit in acest scop al A.N.S.P.D.C. P., in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19. - (1) Orice accesare intentionata sau transfer al datelor pastrate in conformitate cu prezenta lege, fara autorizare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
(2) Impiedicarea cu intentie a punerii la dispozitia autoritatilor competente a datelor retinute ca urmare a aplicarii prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an.
(3) Tentativa la infractiunea prevazuta la alin. (1) se pedepseste.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 20. - In scopul prevenirii si contracararii amenintarilor la adresa securitatii nationale, organele de stat cu atributii in acest domeniu pot avea acces, in conditiile stabilite prin actele normative ce reglementeaza activitatea de realizare a securitatii nationale, la datele retinute de furnizorii de servicii si retele publice de comunicatii electronice.
Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonati si utilizatori inregistrati, prelucrate si retinute de furnizorul unei retele publice de comunicatii electronice sau de furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie sterse sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicari, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2), (3), (5) si (51).
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
(6) Prevederile alin. (1)-(3) si (5) nu aduc atingere posibilitatii autoritatilor competente de a avea acces la datele de trafic, in conditiile legii."
2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere posibilitatii autoritatilor competente de a avea acces la datele pastrate de furnizorii de retele publice de comunicatii si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in conditiile legii."
Art. 22. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
Art. 23. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dispozitiile referitoare la retinerea datelor de trafic si localizare corespunzatoare serviciilor de acces la internet, posta electronica si telefonie prin internet se vor aplica incepand cu data de 15 martie 2009.
*
Prezenta lege transpune Directiva 2006/24/CE privind retinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice destinate publicului si de modificare a Directivei 2002/58/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR        PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU
ILIE SARBUBucuresti, 18 noiembrie 2008.
Nr. 298.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 31628

328 Comentarii pana acum»

 1. timi said

  am January 19 2009 @ 12:42 pm

  Fratilor,

  Este incredibil unde s-a ajuns. Traim intr-o lume in care avem doar iluzia libertatii. Sa nu lasam sa ni se smulga asta.

  succes

 2. VIOREL URBAN said

  am January 19 2009 @ 12:48 pm

 3. VIOREL URBAN said

  am January 19 2009 @ 12:49 pm

 4. Dora said

  am January 19 2009 @ 12:51 pm

  Situatie probabila: accesez un site normal, sa ma informez de ceva banal. Cind deschid situl blincaie o reclama pe care dau sa o inchid si surpriza, mi se deschide un site porno. ies de acolo dar…degeaba, am fost deja inregistrata ca am accesat un site porno si s-a dus naibii reputatia mea de femeie morala. Veti zice ca nu e chiar asa ca articolul 19 protejeaza baza de date si daca sint cuminte deci nu sint cercetata nu va sti nimeni.
  Securitatea softului de colectare si stocare a acestor date nu e simplu de facut. Nu stiu citi dintre providerii de internet au specialisti care sa le faca softul respectiv. Daca nu il fac ei si apeleaza la firmele de soft, cine garanteaza inaccesul acestor firme la bazele de date respective pe viitor.
  Si nu in ultimul rind, intretinerea unei baze de date securizate COSTA. Firmele vor creste tarifele ca sa isi acopere costurile si marea masa a populatiei va fi si spionata si cu banii luati. Deci numai poporul nu cistiga. Cine naiba cistiga din chestia asta?

 5. Minnie said

  am January 19 2009 @ 12:55 pm

  da… nu mai ramane decat sa folosim metodele antice de comunicare: semnale cu fum (pana cand se va pune taxa pe fum), porumbei calatori (pana cand sau ii mananca pisicile, sau fac scandal organizatiile pentru apararea animalelor), telepatia (… sau mai bine nu, ca atunci va trebui sa fim sinceri)…

  Ce incerc sa demonstrez este ca E BINE. Insa ma intreb daca felul expansiv de-a fi al romanului nu va bloca sistemul. In ce sens? Pai acum cativa ani era o vorba: “daca stii un site cu sms-uri gratuite, nu il spune unui roman, ca atunci intr-o saptamana il blocheaza romanii”. Acum, intrebarea este: cat de mult trebuie sa discute oamenii (sau sa trimita smsuri) pentru ca sa blocheze serverele pe care se stocheaza datele respective?

 6. X45 said

  am January 19 2009 @ 12:59 pm

  cu adevarat planeta puscarie !! inca putin si ne vor obliga sa ne bagam cipuri

  minnie…ce dracu e bine mai ? ai auzit de dreptul la viata intima si personala ? iti place sa ai camere video peste tot, microfoane, sa stie cu cine vorbesti, unde , ce cumperi, cu cine esti???? iti place puscaria ?? MIE NU ! VREAU SA AM VIATA INTIMA SI PERSONALA OK? NU CA NISTE DEMENTI SA VADA SI AUDA CE VORBESC EU CU SOTIA SI COPII BAI CRETINILOR ! NU E PENTRU VOI ASTA ! E PENTRU CA “EI” SA VA CONTROLEZE SI MONITORIZEZE !!!!!

  treziti-va in pana mea odata ca ne indreptam spre alte lagare !

 7. gabriel said

  am January 19 2009 @ 12:59 pm

  ASA ESTE CALR ATAT LA LIBERTATEA SI INTIMITATEA NOASTRA http://www.anunturiplatite.ro ce zice ti de aceasta stire cine tb sa plateasca ..????????http://www.adevarul.ro/articole/unde-s-au-topit-3-7-miliarde-de-euro.html

 8. gabriel said

  am January 19 2009 @ 1:04 pm

  meerge baga leagea aceasta schmiba costitutia si sa vedem cine mai icastiga ni toamna alegerile !!!!?? mare intrebare ww.anunturiplatite.ro

 9. gabi said

  am January 19 2009 @ 1:09 pm

  adica tampitii astia imi vor inregistra mie datele si siteurile pe care intru? pentru ce? pentru securitatea nationala cum mai nou o dau statele lumii pentru a -si urmari proprii cetateni!!! ,mai rau ca pe vremea comunistilor!!!
  sa fiu al naibii daca nu o sa intru pe siteurile organizatiilor teroriste!! sa-i vad atunci!!! poate ma cheama sa dau cu subsemnatul.

 10. horatiu said

  am January 19 2009 @ 1:19 pm

  Fratilor oricum suntem supravegheati de vreo 10 ani de sistemul american si stiu aia si ce mancam si ce bem si ce fumam dupa anumite cuvinte cheie. Cica e pentru prevenirea terorismului.
  Asta e oricum o masca pentru a-i asculta si verifica pe cei incomozi si apoi sa-i linseze ca pe raposatul Mircea Stanescu.
  Chestia e ca nu prea avem ce face ca legea s-a facut si noi o luam in mana de Malineanu. Problema ta Dora nu e ca ti se duce reputatia ci ca impreuna cu site-ul porno a venit si un virus care probabil copiaza tot ce e in calculator si daca gaseste ceva subversiv (cum ar fi obisnuitele injuraturi impotriva micului dictator, ceacar, chelios si cu dintii rari) te inregistreaza ca dusman al regimului, al EU si al planetei si te trezesti ca te fac astia sapun ca pe vremea turcilor. Din punctul meu de vedere cel mai corect ar fi sa ne tragem 2 harduri, cu unul sa navigam si pe celalalt sa-l tinem pentru lucruri adevarate (jurnale, scrisori, insemnari etc) si sa facem PIPI si CACA pe legea lor.

 11. izabela said

  am January 19 2009 @ 1:30 pm

  asta inseamna ca vor sa stie exact cine acceseaza site-urile de torent si celelalte asemanatoare si downloadeaza filme, muzica si jocuri pentru a le trimite vreo amenda ceva. nu stiu cum sa mai scoata bani de la populatie… nu e corect ca ei sa stie pe ce site-uri intru si pt ce. ce fel de libertate mai e asta?

 12. izabela said

  am January 19 2009 @ 1:31 pm

  si faptul ca trimit un e-mail cuiva ce drept au ei sa-mi verifice corespondenta? este ceva personal…

 13. Serban said

  am January 19 2009 @ 1:34 pm

  Potrivit Art.11, legea se refera la cine cu cine (cand,unde,etc) a comunicat, nu si la CONTINUTUL comunicarii; deci o persoana cu constiinta curata nu ar avea de ce sa ii pese … afara de cazul cand are inamici personali in randul “autoritatilor competente”.
  Cred ca este un efort tehnic(si material) urias dat fiind traficul imens implicat si cu foarte slabe sanse de a prinde vreun terorist in acest mod. Cine are activitati ilicite va folosi si mijloacele de a evita acest tracking (cartela telefonica anonima, servere de mascat adresa IP reala, etc.)

 14. Dora said

  am January 19 2009 @ 1:45 pm

  Horatiu, ai dreptate, exemplul meu cu morala nu a fost prea inspirat, principial insa e corect. Nu gresesc cu nimic si pot sa ajung sa fiu declarata infractoare.
  Solutia ta cu 2 harduri e buna dar, la naiba, iarasi trebuie sa ne autocenzuram, sa fim atenti unde salvam, pe care hard sint acum si pe care o sa fiu peste un minut?
  Pina in 1987 am fost tot timpul atenta la ce spun, cui spun, de ce spun. Si totusi in 1987 am incurcat-o. Am zis o fraza un pic contra, (eram in toaleta de la serviciu iar singura persoana de acolo parea de incredere- dar se pare ca nu era) si am ajuns sa ma chestioneze securitatea. M-a salvat dibacia mea de a intoarce frazele si faptul ca securistul respectiv era inteligent ca daca nimeream vre-un activist ma lua naiba. Oricum a fost neplacut, vreo luna nu am dormit bine, imi inchipuiam ca mi se pregatesc tot felul de scenarii pentru a fi pedepsita…

 15. loreta said

  am January 19 2009 @ 1:47 pm

  nu va mai agitati si resemnati-va …niciodata n-am fost si nu vom fi liberi .acum stiati asta ????

 16. Cristian said

  am January 19 2009 @ 1:54 pm

  Ceea ce dovedeste ca suntem suspecti de a fi comis o infractiune. Nu putem sa mergem in week-end cate doua zile la puscarie, asa, în avans? Sau sa umblam in curu’ gol pe strada sa vada autoritatile ca nu avem nimic de ascuns? Sau poate ca maine apare si legea eviscerarii?

 17. online said

  am January 19 2009 @ 1:55 pm

  Fiecare pas ne este urmarit.
  Oricum, legea poate fi usor depasita de tehnicile existente. Daca eu si cu dvs. domnule X ne facem o retea virtuala privata securizata si facem schimb de mesaje (orice mesaje) in acea retea, furnizorii de internet nu pot sa interpreteze informatiile capturate. Sau daca pot, timpul de decriptare s-ar intinde pe ani de zile. Asadar, daca eu am ceva de ascuns, studiez, si ascund. Legile sunt facute pentru prosti, asa o stim toti, doar ca din cand in cand se confirma. Prosti suntem ca acceptam asemenea rahaturi… dar ce putem face? Sa iesim in strada? E la ordinea zilei sa ne vedem drepturile calcate in picioare. Nasol :(

 18. yo said

  am January 19 2009 @ 1:56 pm

  sunt mirat si eu de ce citesc.. dar sincer NIMIC nu ma mai socheaza astazi :) nu vreau sa le iau apararea dar intr-un fel ii inteleg… si ii foarte simplu dece: actele de terorism, afacerile necurate, droguri, proxenetism, etc… vor sa aiba control total … daca nu te afli printre ei, ar trebui sa te doara in cur de legea asta.. ca de ascultat nu esti ascultat, poti vorbi linistit cu oricine, doar ca ti se inregistreaza convorbirea, sms, mail etc.. deci nu noi astea cinstiti suntem vizati..

  MAREA problema ii ca cei vizati oricum nu vor mai folosi telu, mailu ptr asi face treaba sau inventeaza ceva mai tare ptr comunicare, mailuri criptate sau cu alfabet din numere (cum aveam eu ptr copiat in liceu :D ) etc… si tot dejaba se chinuie ei sa inregistreze, isi vor umple serverele cu kk-uri de convorbiri..

  parerea mea e sa fiti calmi si sa va vedeti de treaba si veti fi sanatosi alfel va umpleti si voi capu cu prosti…

 19. prada said

  am January 19 2009 @ 2:21 pm

  nu sunt de acord cu aceasta lege care nu a tinut cont de parerea mea ca simplu cetatean daca sunt de acord sau nu cu interceptarea telefoanelor , sms, mail, etc, consider ca mi se incalca drepturle de cetatean roman si ……… ce facem ca sa nu mai fie lege ? asteptam indrumari avocati inspirati

 20. Darius Stan said

  am January 19 2009 @ 2:23 pm

  Domnule Urban,

  Pentru ca aceasta reactie sa poata fi cunoscuta cred ca ar trebui sa supunem spre a fi votata in cadrul unei petitii. Aceasta va sta ca marturie si va putea fi inaintata si catre LADO sau de ce nu CJ Strasburg pentru incalcarea drepturilor la intimitatea personala.

 21. Darius Stan said

  am January 19 2009 @ 2:25 pm

  Atentie si la legea Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  si libera circulatie a acestor date.

 22. dey said

  am January 19 2009 @ 2:38 pm

  Total in neregula – ne transformam in acele vite – care vor (vom )face doar ce si cand ni se va spune, altfel – conform unei alte legi vom fi pedepsiti aspru pentru orice miscare in afara tarcului

 23. ion cuibar said

  am January 19 2009 @ 3:01 pm

  Jigodiile care au dat lovitura de stat in 1989 ne aratau intr-o camera pe un perete o rigleta cu cca 60 contacte iar comentariul era :”iata de aici securistii lui Ceausescu ne ascultau convorbirile telefonice” Ascultatul telefoanelor inainte de dec ’89 era o simpla joaca fata de ceea ce se intampla acum , legea care intra in vigoare in 20 ianuarie bate in cuie legale ceea ce au fost obligati operatorii de telefonie(stocarea datelor si convorbirilor 3 luni) atunci cand au primit autorizatiile de functionare. Securistii sunt aceiasi , tehnica a evoluat si se pare ca in folosul lor . Va dati seama ca orice firma poate fi bagata in faliment vanzand la concurenta datele culese din convorbiri . Asa ne trebuie daca nu i-am spulberat in 1990 .

 24. ghem said

  am January 19 2009 @ 3:06 pm

  ne-atzi intors la ceausescu

 25. Required said

  am January 19 2009 @ 3:14 pm

  Sint datele normale privind traficul de abonat.
  In cazul telefoniei, daca cereti, sau ati cerut anterior factura detaliata veti vedea ca informatiile erau si inainte disponibile, 6 luni, sau cat, nu e mare diferenta.
  In cazul internetului, la fel, informatiile despre trafic sint disponibile permanent la furnizorul de internet, nu stiu cat timp le pastrau inainte, dar ele au fost un timp disponibile pentru consultare abonatului, adica se pastrau sigur.
  Ce e diferit ?
  Pofta de senzational si lipsa de informare a domnului Urban.
  Domn’ Urban, ziceti ca sunteti senator ?

 26. acori22 said

  am January 19 2009 @ 3:19 pm

  care`le`vasazica cred ca de fapt adevaratul sens al acestei super legi este ca nu cumva sa scape o faramitura pe jos de la masa bogatilor si sa o hapaie fomistii iar domniile lor sa nu prinda de veste (daca era o firmitura mare?)! Doamne ce vremuri am ajuns! daca as stii ca nu zic o ineptie asi zice: vreau inapoi pe vremea lui `ceasca…X_X

 27. nnanicu said

  am January 19 2009 @ 3:20 pm

  Hm! la ce va asteptati din partea unui STAT POLITIENESC??
  Incercati sa rezolvati cu ajutorul unor solutii de felul cat si cu !
  Va urez mult scces!!

 28. Vlad Tepes said

  am January 19 2009 @ 3:22 pm

  Nu ar fi o problema majora daca datele nu ar ajunge in mana taraturilor de securisti convertiti in politisti, procurori, judecatori, anafisti, dna-isti si alti -isti.

 29. LastChance said

  am January 19 2009 @ 3:28 pm

  da face parte dintr-o serie de atacuri, pana si interzicerea unui loc de parcare la domiciliu pentru masina de firma este tot o invrajbire, tot o invrajbire este imprtirea (partajul) pe care-l face fiscul fara o hatarare judecatoreasca, intre sotii proprietari ai unui imobil, le imparte impozitul la 50% si vine la plata separat.

 30. LastChance said

  am January 19 2009 @ 3:29 pm

  PDL-ule ce faci ca nu mai rezistam aici, o sa plecam din mizerie, pute mai rau ca pe vremea lui Ceausescu

 31. doru said

  am January 19 2009 @ 3:30 pm

  Nu am citit intreaga lege, mi-ar fi solicitat o gramada de timp pe care nu-l am, dar din cele “cateva consecinte” de care nu trebuie sa fii “expert ca sa iti dai seama” am selectat:

  “…toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS, ROMTELECOM, ORANGE, ZAPP, etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre NAVIGAREA NOASTRA PE INTERNET: CINE SUNTEM (NUME, ADRESA FIZICA SI IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA INTERNET, DATA SI ORA LA CARE NE DECONECTAM SI PROBABIL TOATE ADRESELE DE INTERNET PE CARE LE ACCESAM.”

  In primul rand nu stiam ca in limba romana exista cuvantul “provaider”. Gata? S-a votat la Academie? Poate autorul acestui mesaj ar vrea sa isi largeasca vocabularul cu un cuvant nou din dulcea noastra limba materna: “furnizor” (de servicii in cazul nostru) care este traducerea cuvantului englez “provider”. Dumneavoastra chiar ati citit legea pe care o condamnati cu manie proletara in acest mesaj? Daca ati fi citit-o ati fi vazut si termenul corect care este folosit de altfel in toata legea.

  In al doilea rand, timp de sute de ani oamenii si-au trimis unii altora mesaje la distanta sub forma de scrisori in plic pe care (ghiciti?) era obligatoriu sa se scrie NUME, ADRESA FIZICA iar DATA aparea in stampila aplicata de posta (IP-ul nu exista, iar specificarea OREI ar fi fost culmea pedanteriei) si nimanui nu i-a dat prin cap ca acestea ar fi date a caror cunoastere de catre terti le-ar putea dauna in vreun fel, in afara de faptul cand se ascundeau de autoritati sau chiar de destinatarul mesajului. In cazul in care se ascundeau de autoritati apare o problema legala, iar in cazul in care se ascundeau chiar de destinatarul mesajului apare (si) o problema morala. Pentru ca cei care se ascund o fac de obicei pentru ca sunt vinovati de oarece fapte ilegale sau/si imorale.

  In al treilea rand pastrarea acestor date (fara a fi folosite in interes personal de terti fara acordul participantilor la schimbul de mesaje) ar putea fi chiar de folos pentru cei care sunt hartuiti de persoane (care altfel ar ramane anonime) prin apeluri telefonice sau mesaje pe e-mail.

  In ultimul rand, ca orice persoana onesta, eu nu am nimic de ascuns si daca as dori sa fiu asaltat de mesaje v-as lasa si adresa mea fizica si chiar cea de e-mail.
  Dar asa… va las doar numele:
  Doru Florea

 32. cristins said

  am January 19 2009 @ 3:31 pm

  nu pot sa cred..ce idoti…unde sa ajuns

 33. kick said

  am January 19 2009 @ 3:31 pm

  România democrat?? hahahaha mor de râs.

 34. danny said

  am January 19 2009 @ 3:39 pm

  sa ne sugeti de pola

 35. Legea 298/2009 - Monitorul oficial | Jurnalul Unui Muritor said

  am January 19 2009 @ 3:40 pm

  […] o chestiune de timp pana ce o lege ce ne va monitoriza non-stop isi va face aparitia. Am primit un link de la un prieten pe care va invit sa il vizitati si in acelasi timp sa consultati si legea de mai […]

 36. Greta said

  am January 19 2009 @ 3:45 pm

  REVOLTATOR!!!!

  Imi imaginam ca se va ajunge la asta curind. Se pare ca parlamentarii nostri s-e uita prea mult la filme SF. Nu inteleg ei oare ca infractorii care au rea intentie nu vor putea fi opriti niciodata, ei doar se vor conforma noilor conditii si vor gasi metode si mai maniace de a actiona.

  Cit despre noi oamenii de rind, ajungem sa traim intro inchisoare super securizata, ce mai, ca niste detinuti.
  REVOLTATOR!!!

 37. Greta said

  am January 19 2009 @ 3:45 pm

  REVOLTATOR!!!!

  Imi imaginam ca se va ajunge la asta curind. Se pare ca parlamentarii nostri s-e uita prea mult la filme SF. Nu inteleg ei oare ca infractorii care au rea intentie nu vor putea fi opriti niciodata, ei doar se vor conforma noilor conditii si vor gasi metode si mai maniace de a actiona.

  Cit despre noi oamenii de rind, ajungem sa traim intro inchisoare super securizata, ce mai, ca niste detinuti.
  REVOLTATOR!!!

 38. Greta said

  am January 19 2009 @ 3:45 pm

  REVOLTATOR!!!!

  Imi imaginam ca se va ajunge la asta curind. Se pare ca parlamentarii nostri s-e uita prea mult la filme SF. Nu inteleg ei oare ca infractorii care au rea intentie nu vor putea fi opriti niciodata, ei doar se vor conforma noilor conditii si vor gasi metode si mai maniace de a actiona.

  Cit despre noi oamenii de rind, ajungem sa traim intro inchisoare super securizata, ce mai, ca niste detinuti.
  REVOLTATOR!!!

 39. Greta said

  am January 19 2009 @ 3:45 pm

  REVOLTATOR!!!!

  Imi imaginam ca se va ajunge la asta curind. Se pare ca parlamentarii nostri s-e uita prea mult la filme SF. Nu inteleg ei oare ca infractorii care au rea intentie nu vor putea fi opriti niciodata, ei doar se vor conforma noilor conditii si vor gasi metode si mai maniace de a actiona.

  Cit despre noi oamenii de rind, ajungem sa traim intro inchisoare super securizata, ce mai, ca niste detinuti.
  REVOLTATOR!!!

 40. black said

  am January 19 2009 @ 3:49 pm

  Cum bine spune Required mai sus, aceste date oricum se aflau la furnizorii de telefonie si de ‘net, cat despre ascultarea telefoanelor, stati linistiti ca oricum se face (daca va amintiti scandalurile de la tv cu fratii nu-stiu-cum -interlopi-). Ce fac ei acum, se numeste ” calcare in picioare cu acordul legii”…

 41. doru said

  am January 19 2009 @ 3:49 pm

  …si inca ceva: vad o gramada de paranoici care spun ca le este invadata intimitatea si viata privata prin pastrarea datelor despre comunicarile noastre sub orice forma ar fi aceste comunicari.
  Cred ca ignorati un cuvant cheie aici: “DESPRE”
  Se pastreaza date DESPRE comunicarile noastre (cele descrise la inceputul paginii) si NU CONTINUTUL mesajelor noastre.

 42. Eu... said

  am January 19 2009 @ 3:50 pm

  Pentru cel care zice ca nu se verifica CONTINUTUL mesajelor: nene, fii atent, ca n-au cum sa depisteze atacuri cu bomba sau alte cacaturi daca nu se citeste continutul mesajului!

  Cat despre aceasta lege, DE CACAT!
  SA NE SUGA PUTIN PULA STATUL ROMAN PENTRU CA DREPTUL LA INTIMITATE SI LA VIATA PRIVATA ESTE STIPULATA IN CONSTITUTIE! CINE SUNT EI SA NE CAUTE IN CUR, DACA E VIATA PRIVATA?

  NISTE LEGI HANDICAPATE!

 43. LastChance said

  am January 19 2009 @ 3:51 pm

  nu conteaza daca ai sau nu ceva de ascuns, dar de prezumtia de nevinovatie ai auzit tovarase Florea, Eu zic ca daca tot ne filmeaza pe strada cu voie sau fara voie ar trebui sa fie camere de filmat si in toate birourile administatiei publice, politiei, primariei deoarece nu au nimic de ascuns dar sa vedem si noi poate !

 44. Bogdan SBG said

  am January 19 2009 @ 3:51 pm

  Legea nu este facuta pentru OMUL DE RAND ! Ca domnul DORU care a notificat eroarea de tastare “provaider”. Este facuta pentru institutiile statului si pentru a se tine sub supraveghere informatiile clasificate, pentru a se putea depista infractorii sau tradatorii.

  Nu mai disperati atat, pana sa dea domnul Urban aceasta stire TOTI PROVIDERII PASTRAU LOGURI TIMP de 6 LUNI :)))))))))))))))

  Sunteti naivi daca voi credeti ca acum cu legea asta ne incalca viata privata. Acum e pe fata. Ei o incalcau de mult, dar nu era reglementata la nivel de lege. Era doar alegerea proVAIderilor (la sugestia autoritatilor) sa tina loguri :))))))))))

  Cine n-are nimic de ascuns pur si simplu I SE RUPE ! Cine se teme de aceste legi e CLAR ca are ceva de ascuns.

  Ce credeti c-o sa vada autoritatile de la oameni simpli ? Messenger ? :)))))))))) Conquiztador ? IRC ? Sa fim seriosi !

  Succesuri :)

 45. Fadi Nasser said

  am January 19 2009 @ 3:51 pm

  no comment

 46. Anonim said

  am January 19 2009 @ 3:52 pm

  Anonimitatea pe internet e o iluzie, ce va face sa credeti ca pana acum n-a fost monitorizat nimic ? Oricum pe “baietii destepti” ii doare-n cur de legea asta pentru ca stiu cum sa se ascunda foarte bine (salutari din china btw). Sper sa va bage microfoane si in anus si camere in vasul de la WC sa va vada mai bine ce faceti si la fiecare ISP major sa se puna cate 3 servere de monitorizare trafic de la SRI SIE FBI CIA sau ce prescurtare de 3 litere mai vreti nu doar 1 server cum e acum si va asculte non-stop telefonul mai ales cand sunati la medicul proctolog sa va faceti o programare ca aveti hemoroizi. Oricum peste tot in lume e la fel, exista o lege d-asta degeaba care nu poate fi pusa in aplicare nici daca vor ei, e doar pe hartie si doar pentru a se poate face abuz de ea. Da-ti-va cu curu de pamant, plangeti ca niste copii zicand la nesfarsit “cum de s-a ajuns aici ?”, indiferent cat de indignati vreti sa pareti pana la urma in 5 minute va trece si uitati.

 47. stejar said

  am January 19 2009 @ 3:52 pm

  totusi:

  Art. 11. – (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea si retinerea continutului comunicarii sau a informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.

  ceea ce cred eu ca e bine, insa,dupa cum stim, la noi totul este interpretabil, iar orice rezultat se negociaza…

 48. LastChance said

  am January 19 2009 @ 3:57 pm

  ce inseamna, “nu am nimic de ascuns!”, credeti ca sunteti IIsus credeti ca sunteti perfecti, habar nu aveti cate greseli aveti, deja s-a reusit invrajbirea, iar ei asta vor, numai atunci le merge bine.

 49. Florin said

  am January 19 2009 @ 3:59 pm

  Este destul de relativa treaba asta cand vine vorba de calculatoare. Pot sa inregistreze cat vor adrese, mail-uri etc. Nu se poate face dovada ca tu ai fost in fata calculatorului cand a fost accesat un anumit site sau s-a trimis un anumit mesaj. Oricum este un abuz flagrant, care sper ca va fi sanctionat de societatea civila.

 50. Goa Uld said

  am January 19 2009 @ 4:11 pm

  Traim in Romania si este perfect normal sa ne facem griji din orice.
  Va fi doar o chestiune de timp pana ce va incepe traficul cu ecste informatii.
  O sa vedeti prin tabloidele de scandat stiri BOMBA de genul :
  “Parlamentarul/ om-ul de afaceri cutare s-a conectat duminica dimineata la internet unde a intretinut o scurta convorbire cu amanta lui. Aceasta era goala pusca in fata web-camului si si-a lipit un san de monitor. Intre timp sotia cetateanului in cauza se facea ca doarme si, avand telefonul sub plapuma i-a trimis un MMS amantului ei, cu cea mai intima parte…”

  O sa faca baietii care administreaza aceste servere bani cu gramada, vanzand informatii publicatiilor interesate.
  Pentru cetateanul de rand nu va fi prea importanta aceasta lege, el nu prezinta interes. Insa pentru persoanele cu functii publice sau importante ( oameni de afaceri ) va fi catastrofala.

  Eu as iesi in strada sa protestez impotriva acestei legi.

 51. GIOhnny said

  am January 19 2009 @ 4:20 pm

  Lege de kkt, tara de kkt, politicieni de kkt.
  Astia suntem

 52. eu said

  am January 19 2009 @ 4:23 pm

  nu avusai rabdare sa citesc tot. dar ce creduli sunt unii cum ar fi ultimu exemplar. pai tu chiar crezi ca aia nu o sa se uite sau o sa asculte ce vorbesti tu. fac asa doar de fatzada DESPRE. o sa citeasca toate sms-urile si o sa asculte toate convorbirile. cat despre email raman sceptic nuj cat access au ei in serverele yahoo sau msn cand ei sunt labe triste + ca iti trebuie super specilisti in domeniu ca sa faca efractie adica sa citeaca fara aprobarea companiei X(ceea ce inseamna ca daca eu tzin ceva in mail si nu ii dau drumu ei nu au cum sa stie ce am eu acolo poate sa imi puna snifer pe comp. ceea ce ar fi o mare magarie si jeozenie, dar bine inteles ca pe ei nu ar fi deranj). oricum e mare futangeala si nuj cati din voi ati auzit de proiectul Echlon e o chestie ca asta dar e la nivel mondial, e logic ca suntem controlati , oamenii au ajuns din ce in ce mai disperati mai lacomi si mai rai pentru bani toate se leaga utativa la Zeghest ultimu din 2008 se relateaza niste chestii foarte tari nu stiu cat de eronate sau reale sunt dar tind sa cred ca sunt reale. ce sa spun natura umana :) oameni sunt cele mai periculoase animale. pax

 53. remix said

  am January 19 2009 @ 4:26 pm

  nu mai bine injuram!macar mai scap de frustrari si nici nu ma mai ameninta cu moartea adevaratii frustrati din romania!si chiar daca s-ar monitoriza cei care ne conduc sunt mult prea idioti sa si inteleaga!!!sa-mi sp!

 54. VIOREL URBAN said

  am January 19 2009 @ 4:26 pm

 55. test said

  am January 19 2009 @ 4:30 pm

  sa inteleg ca ne cumparam prepaid cu buletinu ? Ce or sa faca cu utilizatorii de telefonie prepaid actuali ii inventariaza si eticheteaza? daca vrei sa-ti citesti mailu intr-o cafenea te prezinti cu buletinu ?

 56. H said

  am January 19 2009 @ 4:36 pm

  Asta e o lege care obliga providerii sa tina log-uri pe server… Oricum tineau toti… Deci…nimic nou. N-au voie sa se uite in continutul pachetelor, doar in headere. Altfel e neconstitutionala. Nu va mai speriati aiurea. Credeam ca intra oameni care stiu cat de cat drepturile omului.

 57. teytey said

  am January 19 2009 @ 4:40 pm

  bai vere unde vrea guvernu sa ajunga?
  vrea sa traim ca pe vremea lui Ceausescu?

 58. nico said

  am January 19 2009 @ 4:40 pm

  eu am invatat la drept penal ca acest lucru inseamna violarea corespondentei si a intimitatii individului dar se pare ca asta se vrea ca doar justitia din Romania nu a stiut niciodata sa-si faca treaba si au recurs la aceasta metoda pentru a le veni tot lor in ajutor…e mult mai simplu nu?

 59. Ovidiu said

  am January 19 2009 @ 4:43 pm

  Se intreaba oare cineva de cat personal este nevoie sa se apuce sa va citeasca la toti mesajele si emailurile?

  Nu zic ca sunt pentru dar sa stiti ca in Italia si probabil si in alte tari din Europa se cumpara cartele prepay cu BULETINUL.

  Atat am avut de spus!

 60. adi pnk said

  am January 19 2009 @ 4:43 pm

  Am mai zis asta si o zic dinou,

  Tre luat drept exemplu modelul tinerilor greci, poate dupa ce va incepe o revolutie si in Franta, Germania, Spania, Italia etc. cativa lenesi se vor hotara sa isi miste curul dupa scaunul confortabil pe care stau in fata calculatorului si sa incendieze odata guvernul asta. Mai bine anarhie curata decat puscarie mascata.

 61. eu said

  am January 19 2009 @ 4:46 pm

  adik…cum dracu stau sa-mi asculte toflingari ca astia convorbirile sau mailurile mele?cea mai de cacat lege posibila inventata cu dealde ortaci ca voi se duce tara;)

 62. sandu said

  am January 19 2009 @ 4:49 pm

  este incredibil! suntem cea mai proasta natie posibila , daca lasam o asemenea lege sa fie in vigoare!!!!

 63. ics said

  am January 19 2009 @ 4:52 pm

  “Required said

  am January 19 2009 @ 3:14 pm

  Sint datele normale privind traficul de abonat.
  In cazul telefoniei, daca cereti, sau ati cerut anterior factura detaliata veti vedea ca informatiile erau si inainte disponibile, 6 luni, sau cat, nu e mare diferenta.
  In cazul internetului, la fel, informatiile despre trafic sint disponibile permanent la furnizorul de internet, nu stiu cat timp le pastrau inainte, dar ele au fost un timp disponibile pentru consultare abonatului, adica se pastrau sigur.
  Ce e diferit ?
  Pofta de senzational si lipsa de informare a domnului Urban.
  Domn’ Urban, ziceti ca sunteti senator ?

  in sfarsit unul cu picioarele pe pamant!

 64. Radu said

  am January 19 2009 @ 4:53 pm

  O sa trimit un mail maaaare si o sa si sun zicand “Fuck you Romania”

 65. Nicolae said

  am January 19 2009 @ 4:57 pm

  “libertatea e un concept total depasit
  avem onoarea de-a fi monitorizati prin satelit”

 66. un om said

  am January 19 2009 @ 5:01 pm

  primu imbold dupa citesti un articol de genu e sa te revolti… dar daca stai mai bine sa te gandesti nu ai de ce..ca o persoana iti citeste sms ce lai trimis la prieten(a), sau ca downladezi ilegal o piesa, sau faci o fituica pe tel pt un examen? crezi ca cineva e curios sau o sa patesti ceva?? are cineva timp sa te amendeze pt asa ceva? astea au alt scop si ca persoana care nu incalci flagrant legea nu are de ce sa te supere.

 67. VIOREL URBAN said

  am January 19 2009 @ 5:02 pm

 68. Laur said

  am January 19 2009 @ 5:03 pm

  Sistemul functioneaza la americani de ceva timp. Este primul lucru pe care il verifica atunci cand urmaresc un criminal, sau, sunt pe urma diferitelor infractiuni. La americani, se nu se obtin prea usor datele astea. Dar ma tem ca la noi, sistemul asta va functiona impotriva noastra si, nu scopul sau in nici un caz nu va fi de a captura infractori, ci mai degraba de a santaza, de a fura s.a.m.d. prevad asta pentru ca majoritatea romanilor sunt ‘oameni de nimic’. But let’s hope for the best right? Good info, cheers!

 69. cain spitnam said

  am January 19 2009 @ 5:10 pm

  bai exista tunnelier, ei vad o conexiune constanta pe un ip cand tu faci ce vrei tu :)) catch me if you can bitches :))

  desigur daca ai ceva de ascuns :))

 70. eu said

  am January 19 2009 @ 5:10 pm

  in pula mea ajungem inapoi in comunism….traiau mai bn aia din preistorie aia cand aveau nevoie de cv rezolvau manual nu prin telefoane…si umblau si-n curu gol pe strada

 71. bammy2k said

  am January 19 2009 @ 5:11 pm

  Frate! ce drq in curand o sa numere daca mai avem toate ouale…e grava situatia

 72. CossU said

  am January 19 2009 @ 5:13 pm

  Mai berbecilor kre nu vreti sa ganditi deloc: toate aceste date se retin pt simplu fapt k politia se poate folosi de ele in cazul unei disparitii sau alte chestii de genul acesta. Nu va mai credeti aia importanti, k nu isi pierde nimeni timpul sa va asculte voua convorbirile sau sa va citeasca sms-urile.

 73. Gabona said

  am January 19 2009 @ 5:19 pm

  mda :))) ce draguts =)) de ce va ambalatzi ma ? eu una nu cred k asa ceva o sa se intample vreodata … tzara asta e mult prea proasta … si in plus … ganditzi`va catzi suntem … kre folosim internetul si telefoanele mobile … n`are avea timp nici in 2000 d ani sa le asulte si sa le citeasca p toate :D

 74. Manu said

  am January 19 2009 @ 5:22 pm

  Intradevar se incalca dreptul la intimitate al cetatenilor dar oricum foarte urata manipulare.Sa iti incurajezi cititorii sa trimita link-ul blogului tau celor din lista de yahoo.Din pacate “mass-erii” au fost suficienti de naivi si au trimis link-ul.Ce mod de ati face vizitatori.Trist.

 75. Alin said

  am January 19 2009 @ 5:23 pm

  degeaba am scapat de comunism daca tot ei conduc tara…dureros…

 76. maxxxx said

  am January 19 2009 @ 5:25 pm

  Nu stiu daca sa mai zis asta…legea s-a votat in ziua ALEGERILOR astfel incat sa se mascheze cat mai bine. Nici la TV nu ati auzit despre ea asai ?

  Si incalca flagrant drepturile omului apropo…Dar pe cine mai intereseaza drepturile omului?

 77. maxxxx said

  am January 19 2009 @ 5:30 pm

  si vis-a-vis de toti CRETINII IDIOTII …jigodiile multumita carora se aproba astfel de legi…mutati-va dragii mei in Corea de Nord, China, Sua si in alte zone… Lasatine sa traim linistiti.Doar pentru ca un prost s-a gandit ca asta ar fi o idee buna nu inseamna ca si e; pentru ca daca crezi ca legea asta e ok…cuvantul “prost” e cea mai mica jignire care ti-o pot aduce, pentru ca nu vreau sa imi bat joc de tine – a facut-o D-zeu deja pe asta! Nu sunt terorist, nu am nici o treaba cu nimeni, insa doresc RESPECTAREA unor fleacuri gen: Drepturile Omului, Constitutie etc…de restu nici nu mai vorbesc.Dar probabil ca dupa ce va vor spala creieru inca un pic :)), veti fi ca niste robotei, mai rau ca si comunistii – succes, eu emigrez :))

 78. Dora said

  am January 19 2009 @ 5:31 pm

  CossU, crede-ma politia nu face nimic cu ele. Sa luam de exemplu cazul Elodia. Politia i-a citit emailurile si nu afacut nimic dar danutz diaconescu, ce a facut? A facut rating pe seama disparitiei Elodiei si ea tot disparuta e si asa va ramina, cu toate emailurile citite de politisti.
  Gabona, nu trebuie sa ti le asculte cineva. Nu ai auzit de milioanele de roboti care trimit SPAM. Daca stiu sa faca softul bine atunci le dirijeaza direct spre baze de date, sortate dupa cuvinte cheie si apoi FOLOSITE de cine se pricepe.
  Aminteste-ti de scandalurile ivite in jurul persoanelor care joaca la bursa. A stiut o informatie, a spus-o cui trebuie a vindut sau a cumparat…a cistigat sau macar a incurcat pe altul.
  I-a gindeste-te, vrei sa cumperi actiuni la o societate. II spui brokerului si acesta cind sa actioneze constata ca pretul s-a modificat…brusc…

 79. use your brain said

  am January 19 2009 @ 5:33 pm

  unii dintre voi nu inteleg…chiar daca nu zice ca stocheaza si ceea ce vorbiti,dar avand acele convorbiri stocate,cu toate acele date specificate, pot sa se uite la continutul lor cand vor vrea ei.ganditi si voi macar odata.
  nu e chiar asa simplu.asta e un pas inainte spre eliminarea pirateriei,a celor care se folosesc de chestii gen hack etc.
  mai am multe de zis dar acum nu sunt in dispozitia necesara.
  cand voi putea voi reveni

 80. someone said

  am January 19 2009 @ 5:41 pm

  :-|
  bai frate mai bn nu mai vbesc
  :))
  ma las de mess,de telefoane de tot
  wtf? tipilor sunteti nebuni de legat

 81. gheorghe said

  am January 19 2009 @ 6:03 pm

  Dragilor, aceste actiuni nu-s targetate catre infractorii la care ganditi voi. Pentru ca voi sunteti infractorii. Miza este mare, prea mare. Miza este ca cei care se afla intr-o pozitie tare sa-si pastreze locul. Cei bogati sa devina si mai bogati iar restul sa taca in banca lor si sa munceasca. Este limpede ca lumina zilei ca inregistrarea acestor date se face pentru a fi folosite daca este necesar impotriva ta. Pentru ca daca nu ar avea nimic cu tine, nu te-ar inregistra, nu? Asadar, boilor, aici ne aflam. Si oricat te vei feri, daca vor sa te infunde, fii sigur ca vor gasi metoda. Si, slava Diavolului, sunt destule. Asa ca acum, du-te si f**e-ti femeia sau barbatul, baga bine la matz si bucura-te, maine va fi mai rau. The show must go on.

 82. A. said

  am January 19 2009 @ 6:04 pm

  Asta e valabil pt. toti (ne)cunoscatorii care lasa comentarii si nu au nici cea mai mica idee despre ce vorbesc si care considera ca sclavismul nu e chiar asa de grav. Tot ce se intampla acum e doar faza pregatitoare pentru un nou stat politienesc: retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice, introducerea pasapoartelor (si in continuare, a buletinelor) cu cip electronic, care vor contine amprentele si un cod de bare, veti deveni o statistica, un numar de serie intr-o baza de date, si toate astea la comanda UE.
  Care este scopul suprem?
  http://video.google.com/videoplay?docid=2104042274449664707
  http://www.youtube.com/watch?v=i933vHzyoVM
  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/
  Vizionare placuta!

  PS: Pt. cei care n-au nevoie sa se informeze, sunt a-toate-stiutori, si care isi iau ca scut progresul umanitatii si care din bula lor de sapun pot sa prevada viitorul si va zic sa stati linistiti, c’est pas grave, “hai las’ ca nu stau astia sa’mi citeasca mie sms-urile”, ii rog sa se abtina de la aceste comentarii inutile si dezinformate. Va multumesc.

 83. kpz said

  am January 19 2009 @ 6:05 pm

  as vrea sa primesc si eu lunar desfasuratoarele. si sa le trimita tuturor celorlalti deoarece asa e nmormal dar fara costuri … cadou asa cum este si legea ;) va pup

 84. Flo said

  am January 19 2009 @ 6:09 pm

  Legea asta e copiata din afara si are principalul scop de a controla turmele de oi proaste care nu stiu ca “provider” NU se scrie “provaider” ;)
  Iar campania electorala s-a incheiat, domnule Iulian Urban

 85. Alex said

  am January 19 2009 @ 6:09 pm

  Traiasca PD-ul :)))

 86. Cristian G. said

  am January 19 2009 @ 6:11 pm

  Pentru cei nelamuriti….vizionati documentarul “Digital angel”,sau pe romaneste,ingerul digital….o sa intelegeti legea asta cat se poate de bine:)

 87. gogu pedagogu said

  am January 19 2009 @ 6:11 pm

  ba nene, mie mi se asculta si acu telefonu. si ce?…

 88. Avii said

  am January 19 2009 @ 6:12 pm

  Mie nu mi se pare deloc o lege mizerabila! Sunt de acord cu ea si o sustin! Cine e prost nu are decat sa o intelega gresit! Nu ti-e frica de asa ceva doar daca ai ceva de ascuns… dar cum in tara asta se fura…este clar ca toti hotii or sa urle… vezi mai sus cum!

 89. Bogdan SBG said

  am January 19 2009 @ 6:13 pm

  Daca nu vreti sa fiti urmariti, Revoltatilor, plecati in MUNTI ! :))))))))))))))))))

 90. Catalin said

  am January 19 2009 @ 6:13 pm

  bataie de joc

 91. A said

  am January 19 2009 @ 6:23 pm

  legea asta e constitutionala?

 92. A. said

  am January 19 2009 @ 6:41 pm

  @Bogdan SBG
  Ai foarte mare dreptate, in toata prostia ta! Muntii vor fi singura scapare a oamenilor care nu or sa se insemne cu semnul fiarei, pentru ca fara el nu vor putea nici vinde, nici cumpara.

  @Cristian G.
  Documentarul “Digital Angel” il gasiti la urmatoarea adresa:
  http://video.google.com/videoplay?docid=2104042274449664707

 93. cata said

  am January 19 2009 @ 6:46 pm

  Mai dar ce ofuscati sunteti, prieteni aceasta lege este in vigoare in toata lumea de 40 ani, nu se inregistreaza cuvintele din conversatie sau mail ci doar expeditorul-destinatarul-durata…cand va uitati la CSI si vezi k vine ala cu fisa la suspect si zice:”cum nu-l cunosteai pe mort, ia-i dat 15 telefoane in ultima luna?” asa afla…nu incalca nici un drept al omului…inca ajuta politia sa prinda infractori , sa previna atentate teroriste si crima organizata…deci va rog sa ganditi putin inainte sa vorbiti

 94. cbabeanu said

  am January 19 2009 @ 6:50 pm

  Normal ar fi ca convorbirile tefefonice sa fie urmarite dupa anumite cuvinte cheie, asa e in SUA.

 95. sandu said

  am January 19 2009 @ 7:13 pm

  deci… dintotdeauna au avut acces la loguri si bazele de date de la companiile mai sus mentionate . doar nu credeti ca urmareau pe cineva si sunau la orange si intrebau , imi dati va rog acces la abonatul cu nr 074xxxxx . dar de la asta pana a avea access total si a urmarii tu pe toata lumea ca asa ti se scoala fara sa ceri un mandat ..e o diferentza de la cer la pamant. intradevar mai trebuie sa ceara sa ni se implanteze la toti cipuri ca sa stie ei daca ne futem nevasta noastra sau a altuia!

  Basescu sau Ceausescu… tot cu escu , tot un draq!

 96. adrian dinu said

  am January 19 2009 @ 7:18 pm

  DORMITI LINISTITI !!!!!!! STATUL VEGHEAZA PT VOI !!!!!!!

 97. sandu said

  am January 19 2009 @ 7:28 pm

  cata said

  am January 19 2009 @ 6:46 pm

  Mai dar ce ofuscati sunteti, prieteni aceasta lege este in vigoare in toata lumea de 40 ani, nu se inregistreaza cuvintele din conversatie sau mail ci doar expeditorul-destinatarul-durata…cand va uitati la CSI si vezi k vine ala cu fisa la suspect si zice:”cum nu-l cunosteai pe mort, ia-i dat 15 telefoane in ultima luna?” asa afla…nu incalca nici un drept al omului…inca ajuta politia sa prinda infractori , sa previna atentate teroriste si crima organizata…deci va rog sa ganditi putin inainte sa vorbiti

  tu domnul asta curat ca lacrima… gandeste-te ca pe fiul dumitale il duce capul mai mult ca pe tine si ajunge pe undeva prin parlament. si pentru ca e un tip curat nu sprijina anumite legi care ni se baga pe gat si ii deranjeaza pe baietii astia destepti care vor sa controleze totul….
  si o sa te intrebi.. de unde stiau ei ca era in congo de l-au omorat?!?!?!

  fraierilor

 98. costel said

  am January 19 2009 @ 7:31 pm

  Apare inca o problema…………: se vor putea FABRICA DOVEZI pro si contra in justitie si vor fi sustinute ca probe…..vom fi arestati,inchisi,deportati si pusi la munca silnica cu ajutorul calculatorului! NEW WORLD ORDER ! Vom deveni…TERORISTI!

 99. Bogdan said

  am January 19 2009 @ 7:33 pm

  apropo, ce vor sa vada tot ce fac io ilegal pe net? daca descarc anumite programe piratare? e bun si daca eu il pun pe nepotul meu sa descarce? :)))) sau ma rog verificati-ma ca am sa ma duc dincolo de vama pe laptop sa nu mai fiu in raza voastra, firati ai draq de comunisti……. Ceausescule unde esti ba tata?? mai bine stau 2 – 5 ore la coada pentru paine de cat sa stie comunisti astea ce si cucine si cand vorbesc hmmmmmm e o mare prostie… vreau si io sa stiu ce face basescu in timpu liber. cu cine si cand vorbeste :)))) ducetiva la balaur io nu cred in asa ceva… sau ma rog ca si de ar fi adevarat ma astept la o noua revolutie :)))))

 100. tavi said

  am January 19 2009 @ 7:44 pm

  Pai io zic ca ii un kkt chestia asta.Si care o facut legea asta sa ma pupe in cur!!!!

 101. cata said

  am January 19 2009 @ 7:44 pm

  foarte amuzant…:)) hai sa-ti zic eu ceva acum, acum 2 ani varul meu care era taximetrist a luat de pe telefon o comanda si erau defapt 5 si nu incapeau in masina si nu a vrut sa-i ia…unu a venit prin spatestanga si cu cheile intre degete ia tras una…a ramas fara ochi…
  binenteles nu cred k legea asta poate diminua cu mult rata criminalitati uriase din Romania si nici n-o sa-i faca pe oameni mai sensibili sau mai buni…dar pt toti oamenii care sunt inselati sa incarce cartele pt premii fantoma, pt cei care isi dau seama ca nu esti in siguranta pe strada chiar in miezul zilei…pt ca eu sa-mi stiu copiii in siguranta , nu numai ca as vota legea asta dar as pune si camere de luat vederi in tot orasul pe fiecare straduta intunecata…
  Si da…daca ai vreun secret ilegal sau daca planuiesti ceva ilegal si esti destul de idiot incat sa vbesti despre asta la telefon sau prin email …meriti sa fii prins…peace

 102. Gwen_Me said

  am January 19 2009 @ 7:54 pm

  oameni buni calmati-va! Nu o sa stea nimeni sa citeasca si sa analizeze mail-urile voastre si discutiile telefonice. Astfel de practici se uziteaza pt ca in cazul unor crime/jafuri sau probleme seriose, se vor putea identifica mai usor suspectii. In plus este e o masura buna in justitie, pentru orice proces sau orice actiune intentata impotriva coruptiei. Datele stocate se vor accesa doar de anumite persoane sub anumite conditii si scopuri. Bineinteles in Romania nu e raiul pe pamant, si nu o sa aiba cine stie ce efect chestia asta cu inregistrarea dar in nici un caz nu este un motiv de panica generala.

  In plus daca stiti prea bine ca nu incalcati legea cu nimic, atunci nu aveti de ce sa va feriti. Nimanui nu o sa-i pese ca ati “barfit” o personalitate politica sau mai stiu eu ce. La fel de bine nimanui nu o sa-i pese de site-urile porno sau discutiile voastre intime la telefon. Atata timp cat sti ca esti un om corect nu ai de ce sa stai cu teama ca esti ascultat.

 103. octav said

  am January 19 2009 @ 7:57 pm

  nici dupa 20 de ani nu s’au linistit comunistii??

 104. Alex said

  am January 19 2009 @ 7:58 pm

  Ma intorc la scrisori. :|
  Nu sunt eu infractoru’ lu’ peste , mai trec si eu pe rosu si fumez si beau in locuri publice , dar nu cred ca sunt asa de periculos incat sa mi se inregistreze datele.A da , pot sa jur ca imunitatea parlamentara este valabila si aici , ei sunt chiar asa de corecti incat sa fie scutiti “de lege” ?In fine.Sinonimul prostiei+absurditati=Romania.

 105. Raluca said

  am January 19 2009 @ 7:59 pm

  Romanii este destepti la naiba!!! 8-|

 106. no name said

  am January 19 2009 @ 8:00 pm

  asta e o curata incalcare a intimitatii ! oare pana unde vom ajunge ?

 107. sandu said

  am January 19 2009 @ 8:03 pm

  k varul tau a ramas fara un oki.. e un incident neplacut bineinteles.. dar daca tu crezi ca ptr asta e facuta legea asta inseamna ca ai o viziune ingusta
  daca voi credeti balivernele cum ca legea asta e pentru sigurantza noastra, a muritorilor de rand va inselati amarnic..

  e o diferentza intre a pune o camera video pe fiecare stradutza si a iti pune o camera video in baie sa vada ei cand te usurezi.
  in cazul in care nu stiai orice aparat de telefonie mobila , poate fi folosit pentru a fi ascultat/ localizat chiar si cu telefonul stins. din 2006 datorita americanilor orice telefon are implementat o baterie f mik ptr a te putea depista in cazul in care tu iti stingi telefonul si scoti bateria.

  unde esti tu bin laden?? te rog mult: arunca un avion si peste guvernul romaniei!!!

 108. mmmda said

  am January 19 2009 @ 8:07 pm

  mmda ca sa vezi sau reintors rotile peste cei ce ne-au acordat o libertate acum 18 ani…pacat….sa speram ca poate afara nu e asa

  “mama noastra la noi toti
  tara de tampiti si hoti” cum zicea un homeless prin romana acu vreo 8 ani

  hai plecam

  sa speram ca nu o sa inchda portile tarii k altfel iesim cu tancu din pivnita ;)

 109. fifty said

  am January 19 2009 @ 8:11 pm

  Doamne eu numai suport Romania Punct. sa vina cineva la usa sa imi reproseze cva ca am intrat nush pe ce site. sau ca am vb la tel cu teroristi=)))(ce tampenie)

 110. gigi said

  am January 19 2009 @ 8:14 pm

  Nu e nimic deosebit. Oricum faceau chestii dastea. Daca a cazut Ceausescu nu inseamna k a cazut si statul politist in care traim.

 111. Putem vorbi de un atac la viata privata din Romania ? - TORRENTs.RO said

  am January 19 2009 @ 8:15 pm

  […] si cred ca aceasta este una dintre menirile noastre de ACUM: SA O FACEM CUNOSCUTA ! Sursa: Urban Iulian Putem vorbi de un atac la viata privata din Romania ? __________________ Un mic CLICK -=AICI=- nu […]

 112. flueraru mihai said

  am January 19 2009 @ 8:16 pm

  luavar drq cu legea voastra de kkt sa mio sugeti

 113. flueraru mihai said

  am January 19 2009 @ 8:22 pm

  ?cacatilor unde ne e viata privata
  romanie de kacat
  pula sa neo luati
  coaiele mi le mancati
  ca la cur va bat.

  parlamentari idioti
  banii sa ni iei poti,
  pula sa neo sugi nu vrei
  curu sa nil lingi,
  sa te futi cu niste vikingi
  in cur sa va bagati mingi.

  furati cat puteti
  poate ii intreceti pe parlamentari
  in cinstea lor sa nu mai beti
  ca se cred mari si tari.

 114. ASDF said

  am January 19 2009 @ 8:30 pm

  :)))va agitati cu totii prea mult…nu aveti ce face??? Va plictisiti???? Va dau eu de la mine batai de cap. Sunt de acord, e o prostie, dar ca la noi la nimeni:))) In loc sa se apuce sa dea niste legi care sa fie intradevar folositoare, ne vor urmari telefoanele, mailurile, smsurile si tot ce tine. Vor sa stie de cate ori pe zi vorbim la telefon cu pisica, cu purcica:)))
  Si ce daca ne uitam pe siteuri porno? Nu ne poate interzice nimeni. Fiecare se uita la ce ii pica bine. Vor vedea providerii de internet ca am accesat o data pe zi un site porno.

  Si daca tot pun un comment pe un blog, mesaj pt admin: “Ti-ai trantit si tu blog sa nu zici ca nu ai”, ca e la moda, e trendy, te face mai “informatician”. Apuca-te si fa-l tuh cu manutza ta si apoi zi ca esti mare programator.

 115. gica said

  am January 19 2009 @ 8:31 pm

  Si asta nu-i nimic! Sa vedem cu e cu noul chip 666 de pe noile (obligatorii?) pasapoarte…

 116. Crinul said

  am January 19 2009 @ 8:43 pm

  puneti botu asa de ushor? scz de expresie dar sunteti niste nuubi… intrati ma pe siteuri porno k nimeni nu va vede… hai bafta ;)

 117. Gwen_Me said

  am January 19 2009 @ 8:44 pm

  pe bune voi chiar credeti ca o sa stea cineva sa asculte acele inregsitari?? De ce ar face asta??? Dati-mi un motiv si o sa va cred pe cuvant. De ce ar asculta cineva discutiile tale la telefon, sau ar citi mail-urile…asta insemnand resurse de timp si bani.

  Voi credeti ca o sa apara la usa si sa o sa va zica..’domnule vedeti ca ati folosit un limbaj neadecvat dar de data asta va dam doar avertisment”.

  Nu neg ca guvernul Romaniei da legi de cacao, dar zau daca asta e problema principala a tarii noastre..cu ingregistrarile. Sunt alte chestii cu adevarat grave care chiar au un efect asupra noastra. Deschideti ochii

 118. Crinul said

  am January 19 2009 @ 8:46 pm

  bv gwen.. knd o sa vina cineva la usha la voi.. sa va spuna k ati incalcat nuj ce lege.. sa postati aici ;)

 119. Crinul said

  am January 19 2009 @ 8:49 pm

  aa..cine a deschis topicul.. e un mare..”destept” in sensul bun al cuvantului =)) maturizeazate

 120. Criss-Teen said

  am January 19 2009 @ 8:50 pm

  cata said
  am January 19 2009 @ 6:46 pm

  Mai dar ce ofuscati sunteti, prieteni aceasta lege este in vigoare in toata lumea de 40 ani, nu se inregistreaza cuvintele din conversatie sau mail ci doar expeditorul-destinatarul-durata…cand va uitati la CSI si vezi k vine ala cu fisa la suspect si zice:”cum nu-l cunosteai pe mort, ia-i dat 15 telefoane in ultima luna?” asa afla…nu incalca nici un drept al omului…inca ajuta politia sa prinda infractori , sa previna atentate teroriste si crima organizata…deci va rog sa ganditi putin inainte sa vorbiti

  Cata are dreptate. Atata timp cat legea este folosita corect, sau atata timp cat tu ca persoana nu ai nimic de ascuns, de ce sa te deranjeze asa o lege? Si in alte tari exista de mult si ajuta politia sa-i prinda mai usor pe criminali. Mie mi se pare foarte OK. Credeti ca este cineva acolo care va citeste SMS-urile indecente? Linistiti-va fratilor :D si aveti grija ce vorbiti ;)

 121. Criss-Teen said

  am January 19 2009 @ 8:56 pm

  Ah, si abia astept sa apara intrebari gen:
  “Si astia de la securitate o sa-mi afle parola de la mess??” :))

 122. sdfghj said

  am January 19 2009 @ 9:01 pm

  imi place de voi..asa de crezatori =))) ;*

 123. blacksea said

  am January 19 2009 @ 9:01 pm

  Logurile se pastrau oricum nu va mai agitati atat, doar ca erau inutile nu se luau ca dovada erau inutile, nu puteai fi acuzat pe baza lor in anumite cazuri… parerea mea e ca pierd timp aiurea… incearca sa prinda cai verzi …pentru ca ce vor sa prinda ei nu vor prinde niciodata. trist

 124. aalleexx said

  am January 19 2009 @ 9:02 pm

  Fiti ma seriosi nu va mai alarmati atata ca nu sta nimeni sa asculte convirbile voastre, masura asta se ia pentru protejarea noastra…Cand veti primi un mesaj de amenintare, o sa intelegeti de ce e binevenita o astfel de lege…
  Ce credeti ca asculta sau verifica astia… ce amanta ai ? cu cine te intalnesti la pranz? de cate ori accesezi site-uri porno pe luna?
  Cand o persoana cunoscuta voua va fi amenintata si se va afla in pericol atunci veti privi cu alti ochi legea asta…
  Oameni fara cap…(ps. ma duc sa vizitez un site porno sa ma vada astia ca imi plac chestiile xxx :| ) wtf?!

 125. Radianu Mihai said

  am January 19 2009 @ 9:11 pm

  prostia merge mana in mana cu tirania si ingradirea drepturilor cetatenesti!
  nu trebuie sa ne mai miram de nimic in tara asta de doi lei!
  se spune,si nu degeaba ca hotii de hoti se tem!
  asa cred ei ca vor starpi terorismul si vor preintampina revoltele?
  sunt niste cretini si cu dobitocii nu ai de ce sa te contrezi!

 126. petre said

  am January 19 2009 @ 9:14 pm

  si daca cineva te acuza pe nedrept si iti arata dovezi ulterior ca ai navigat ce stiu eu ce siteuri.
  ca adresa ta de email figureaza pe siteuri de nazistti samd.
  o sa ajungem sa fim niste robotei inchisi si frustrati
  munca si acasa.. departe de realitate.
  sa ne uitam la televizorul cu antena de aluminiu ascunsa pe balcon,bateria de la telefon scoasa si telefonul bagat sub perna.ce nume sa ii mai dam?
  traim intr-o societate pe care noi o cladim si o sustinem
  un sistem atat de fragil daca am fi uniti.dar nu suntem…
  nimeni nu isi risca curul, nimeni nu se sacrifica,ei stiu asta .. de aceea persevereaza.si noi tot nu facem nimic.

 127. Cata said

  am January 19 2009 @ 9:23 pm

  Ideea este ca pe zi ce trece toate dreptulile si libertatiile sa ne fie furate.In cele din urma o sa ajungem sa avem toti coduri de bare pe noi iar toate miscariile noastre sa fie monitorizate. Libertatea cuvantului si a gadirii usor usor vor deveni un mit

 128. ip - unknown said

  am January 19 2009 @ 9:25 pm

  da, nu e ceva nou ca se asculta in prostie inforamtii private.
  Dar prin chestia asta se face o localizare MULT mai buna ai unor eventuali ‘dusmani’ ai societatii. Ca de exemplu oameni care iau atitudine, care participa la diferite actiuni, care etc,etc…. care poate nu stau dormind si visand la dragul de Basescu.

 129. sz said

  am January 19 2009 @ 9:28 pm

  toti asa fraieri , paranoici si tampiti ati ramas cum ati fost si in timpul lui ceausescu si inainte…m-am saturat de tara asta de idioti cretini , snobi , etc.acuma este u.e. si tot ce vrei numai ca oamenii au ramas tot asa tarani prosti cum erau tot timpu.

 130. daniel said

  am January 19 2009 @ 9:38 pm

  tehnologia de supraveghere e mult mai avansata decat ne putem imagina de exemplu nu te mai urmaresc dupa cartela sim sau dupa tel ci dupa amprenta digitala a vocii tale ,deci ori de cate ori vei vb la un tel ei vor sti ca esti tu si de unde suni.In e-mail-uri se cauta cuvine cheie : terorist,bani………si doar cand se gasesc aceste cuvinte cineva citeste si da unda mai departe daca va fi sau nu supraveghiat respectivul.Supravegherea e oricum totala cum nici nu va puteti imagina.Acum doar se perfectioneaza Matricea in care ei ne-au inclus………….aceasta va fi perfecta doar cand va fi obligatoriu cipul in om si vor putea sa-i induca acestuia starile de “adormire” pe care conducatorul le vrea pt turma sa.Pana atunci bucurati-va de faptul ca mai puteti avea sentimente libere sau luati atitudine!!!

 131. anonim cu drepturi depine said

  am January 19 2009 @ 9:45 pm

  ba,,,ce de porci sint in tara asta nici nu ma mai mira de rahaturi de astea,,sa vezi ce se mai bucura guta ca nui mai eau astea manelele de pe net free :)) in fine ..e o nebunie sa nu mai poti vorbi in siguranta si mai ales sa poti naviga….fiti rai baeti nui lasati pe fazani sa ni-o s__a :))

 132. AdyT said

  am January 19 2009 @ 9:48 pm

  Daca lucrurile stau in felul asta cine stie ce urmeaza …probabil ca vor pune o lege ca sa nu te mai uiti la una pe strada , si sa nu dormi prea mult duminca , sa nu cunva sa tragi aer in piept prea mult …ca purifici aerul de tomberon din oras, si cine stie ce ganduri marete si vise desarte mai au omuletii in costum care ocupa jilturile camerelor de unde zice lumea ca se creaza legi. Probabil e vorba de BANI …trebuie o gramada de bani ca sa asculti toate porcariile pe care poate sa se scoata din gura un cetatean batut de toate grijile din tara asta….hai salut !

 133. vasile said

  am January 19 2009 @ 9:49 pm

  Personal, mi se rupe pula ca vor sti ei cu cine vorbesc si de unde si ce saituri porno accesez. Nu am nimic de ascuns.

 134. ur friendly neighbor said

  am January 19 2009 @ 10:21 pm

  ceea ce fac ei acum nu este altceva dekt sa poata sa asculte si sa inregistreze toate conversatiile purtate de noi si sa fim intr-o continua “supraveghere”, asta fara k cineva sa se trezeask sa ii dea in judekta k violat dreptul la intimitate…acest lucru se facea si inainte (sursa sigura), dar totul era pe la spate. un simplu exemplu este acea optiune din tel kre sa va spuna unde sunteti (valabil pt cei din reteaua vodafone) – aceleasi reguli, doar jocul e altul.

 135. GiGi BeCaLi said

  am January 19 2009 @ 10:45 pm

  Oricum ma cac pe voi !

 136. A. said

  am January 19 2009 @ 10:51 pm

  @Gwen_Me

  Trebuie sa intelegi ca aceasta supraveghere electronica si introducerea pasapoartelor si a buletinelor biometrice (cu cip electronic) este doar un PAS PREMERGATOR. Repet: scopul final este implantul cip-urilor in corpurile umane, care va contine toate datele despre persoana respectiva: conturi, tranzactii, convorbiri, stare de sanatate, datorii etc. Toate aceste legi au doar rolul de a ne pregati cu ceea ce va urma, daca nu ne opunem acestor legi vom ajunge sa fim protagonisti in Big Brother.
  Te rog sa te informezi. Nu o sa afli asta la ProTV.

  http://www.youtube.com/watch?v=FVmD4iTXRLE

  http://bataiosu.wordpress.com/2009/01/19/cipuri-biometrice-rfid/

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/14/comunicat-din-partea-parintelui-justin-parvu-este-vremea-muceniciei-luptati-pana-la-capat-nu-va-temeti/

  http://ro.altermedia.info/familiesocietate/ce-sunt-cipurile-si-de-ce-ne-am-teme-de-ele_11543.html

  Salvarea: strangerea de semnaturi – http://apologeticum.wordpress.com/2009/01/16/manifest-contra-666/

  PS: Nu trebuie sa fi citit de 10 ori Biblia sau sa ai studii post-universitare ca sa iti dai seama ce se intampla!!!

 137. Scrat said

  am January 19 2009 @ 10:56 pm

  avem o tara de kkt

  kill the freakin’ government

 138. Maria Popescu said

  am January 19 2009 @ 11:03 pm

  Chiar nu ne pasa de libertatea noastra? e clar ca vom fi urmariti.Adio intimitate !si ma rog de ce ii intereseaza convorbirile noastre? Suntem toti un pericol public?
  Asa se intelege din aceasta lege
  .

 139. cata said

  am January 19 2009 @ 11:10 pm

  Nu intelege nimeni k lucrurile astea sunt normale in lumea civilizata? vbiti de comunisti cand va referiti la securitate…care securitate face acum ce facea si atunci, mai putin incarcerari politice
  cu toate astea daca luam realizarile a 20 de ani de comunism si le comparam cu 20 ani de “libertate” si hotie si ignoranta cu care ne retragem in carapace si-l luam pe “nu” in brate…prefer un dictator care sa faca treaba decat un guvern care nu face nimic si lasa tara sa se autodistruga

  cand faci abonament la tel iti dai toate datele, cand faci cont de email dai toate datele, cand iti iei abonament la ratb dai datele, cand faci card de credit si debit dai informatiile, cand te verifica un politist in trafic iti ia datele….e foarte normal, ce se intampla acum va fi o centralizare a acestor date, atat…NU SE INREGISTREAZA CONVERSATIA ci doar durata PARANOICILOR

 140. Gada said

  am January 19 2009 @ 11:13 pm

  bah fratilor asta e de mult! orcum ascultau!

  deaia sunt eu cu arabii care sunt impotriva astora!

  azi maine te trezesti ca o sa filmeze in adevaratul sens al cuvantului toasta viatza ta! de la maternitate pana la cosciug! cine stie poate o sa puna si o camera de filmat in groapa, poate te trezesti si vb un pic p mess!

  bafta tuturor!

  o sa folosim de acu mai multe proxy servars si servici gen hide ip!

 141. delta said

  am January 19 2009 @ 11:28 pm

  se facea demult dar acum e legal

 142. Galati said

  am January 19 2009 @ 11:33 pm

  sa ma fut pe legile lor ,sa citeasca ei asta si sa ma suga !!!!
  nu au nici un drept ,poate eu vreau sa trimit un sms de dragoste ,sau multe altele…am sa la scriu la sfarsitul mesajul asa
  : te iubesc draga mea [ sa va fut in gura care mai cititi mesajul asta in afara de persoana care trebuie sa il primeasca ]
  tot ce este in [] este dedicat lor !smf pe gura lor

 143. Alex said

  am January 19 2009 @ 11:49 pm

  Acum cateva luni primeam zilnic mailurile tale.
  Dupe ce am scris in mai multe randuri lucruri care te deranjau m-au sters din lista de coresponta! Vazand aberatia asta m-am reabonat pt ca imi place sa mai rad si eu!
  Nu stiu cum vei explica faptul ca mi-ai luat dreptul la informare de la tien putere si aici ma refer la mailurile tale funny..
  Asa, Iulian, ca sa fii si tu informat…
  Operatorii de itnernet si telefonie oricum tina ceste log-uri doar ca pana acum le tineau atat cat aveau ei chef sau considerau ca e nevoie..pe de alte parte in evidentele lor sunt retinute muuuult mai mutle date importante…..dar ce sa facem..e frumos sa facem putina senzatie cu un articol aproape fara valoare informationala…
  In lege se precizeaza clar ca nu vir fi retinute date cu privire la continutul informatiei tranzactionate sau intermediate de operator….deci nu vad ce drepturi ti se incalca…
  Date cu privire la locatia si servicii accesate se retin oricum pentru ca altfel nu s-ar putea sa ti se rezolve o problema cand reclami ca nu iti merge un serviciu si nu ti s-ar putea emite facturi……cu atat mai mutl reemite facturi..
  in lege mai scrie ca aceste informatii pot fi solicitate sau instraintate doar la cererea procuraturii sau a organelor abilitate in vederea stabilirii unor infractiuni grave….deci eu zic ca e o lege buna care va mai reduce din birocratie…
  In concluzie nu iti va citi nimeni mailul mai des decat o face deja datorita legii astia, nu iti va citi nimeni sms-ul sau asculta telefonul…oamenii in general au treburi mai importante decat asta si plus ca de ce eu sau orice tert peroasna fizica as avea ceva asa fenomenal in viat aincat sa starnesc curiozitatea cuiva de a-mi verifica mailul sau telefonul…
  Sa fim seriosi legea era necesara si nu ne va afefta sub nici o forma libertatea si viata privata…

  Astept si un raspusn personal, privat cu privire la dezabonarea mea subita dupa ce mi-am prezentat opiniile pe un forum liber…..

 144. mihaitza said

  am January 19 2009 @ 11:53 pm

  sunt argumente pro si contra…
  vad comentarii idioate din partea unora care nu au citit legea …
  e bine si nu e bine…
  pe mine nu ma afecteaza cu nimic ca au aia detalii legate de faptul ca ma uit pe un okazii.ro sau citesc nu stiu ce bloguri..
  legat de trafic oricum informatiile alea le pot verifica pe site-ul providerului de cand mi-am facut abonamentul acum 3 ani. sunt informatii la care am si eu acces tot timpul.. si la cat se navigheaza pe net sa fiti siguri ca nu o sa se stocheze site-urile pe care le navigam.. nu intereseaza pe nimeni ca unii se uita la filme porno pe net, ca citesc bancuri, cauta jumatati pe hi5 sau alte activitati idioate.. care se simte cu musca pe caciula si stie ca a facut si face scame sa-si ia masuri de siguranta.. exista o gramada.. asa cum au fost pana acum asa o sa fie si deacum incolo..
  nu va asculta nimeni telefoanele decat daca este cazul… si sa fim seriosi mestere de la galati.. nu intereseaza pe nimeni ca faci dragoste cu prietena ta prin sms, SRI, SIE, etc… e o lege data pt altii si in cativa ani o sa se dea pe fata mai multe… o baza trebuie facuta.. democratie nu inseamna sa dai in cap la oameni, sa injuri si sa faci ce te taie capul.. democratie inseamna sa ai limita bunului simt.. iar bunul simt se interpreteaza pt multi in multe moduri…

  poate asa o sa gasim mai usor ciorditorii de telefoane si telefoanele furate care peafara se pot localiza usor iar la noi doar cu aprobari speciale si daca esti mare jmecher…
  data viitoare cand cumperi un telefon sh la super pret sa-ti pui intrebarea asta: e furat sau e cumparat pe bune de om din magazin cu acte..
  eu vand telefoane si electronice… desi fac bani din astea sunt de acord ca in cazul in care un telefon e gasit furat si e in posesia mea sa dau mai departe datele aluia de mi l-a dat…

 145. doru said

  am January 19 2009 @ 11:54 pm

  Pentru toti paranoicii care au postat aici:
  Datele astea oricum sunt inregistrate de toti operatorii de telefonie si “proVAIderii”, fie si pentru faptul ca unor clienti la fel de paranoici ca voi li se poate nazari ca factura e prea “scumpa” si ca li se cer prea multi bani dupa ce au petrecut ore intregi in convorbiri la linii fierbinti sau numere cu 89.89… sau dupa ce au trimis in fiecare zi sms-uri la toate concursurile posibile. Atunci au nevoie de o dovada, nu? Dovada care se afla in baza de date (cu date despre convorbiri).
  Singurul lucru diferit pe care il aduce aceasta lege este ca prevede obligativitatea pastrarii acestor date (de parca trebuia sa-i oblige cineva) timp de 6 luni sau cat o fi termenul si sa le puna la dispozitia autoritatilor in caz ca e nevoie.
  Repet: legea prevede pastrarea datelor despre convorbirile telefonice sau mesajele pe e-mail si nu continutul acestora. Ba chiar este prevazut expres in lege ca este interzisa inregistrarea si pastrarea continutului.
  Inregistrarea convorbirilor telefonice era ilegala inainte si va fi ilegala si in continuare. Iar daca SRI, SIE sau mai stiu eu ce serviciu vrea sa asculte cine stie ce convorbire sau sa intercepteze un e-mail o pot face oricand, nu au nevoie de o lege pentru asta.
  Nu acesta este scopul legi, ci pentru a ajuta justitia… PARANOICILOR!!!

 146. mihaitza said

  am January 19 2009 @ 11:55 pm

  super tare.. Alex… vorbesti pe limba mea!

 147. A. said

  am January 20 2009 @ 12:23 am

  Repet: legea asta nu e menita sa va impuna restrictii sau sa va oblige sa va schimbati modul de viata, ci sa va obisnuiasca cu urmatorul SISTEM DE SUPRAVEGHERE MONDIAL !

 148. Ariel said

  am January 20 2009 @ 12:35 am

  Alex are dreptate! Ce mai atata fâs? Nu uitati ca Homeland Security monitorizeaza dupa 911 toate tranzactiile SWIFT. Cu alte cuvinte, tot ceea ce misca in lumea asta in domeniul bancar este cunoscut de americani…inclusiv tranzactiile voastre bancare. Nu credeti? Intrati in orice banca din Romania si, undeva, la un avizier veti citi un disclaimer al bancii pe tema confidentialitatii tranzactiilor SWIFT.
  Asta e… in cinci ani vom avea camere de supraveghere pe toate strazile si in 10 ani, in fata usii de la intrare in case.

 149. codin said

  am January 20 2009 @ 12:42 am

  Multi vad putini pricep.Istoria se repeta.Intotdeauna statele totalitare au luat nastere urmand aceiasi pasi marunti de restrangere a libertatilor, etapele parcurse de o elita pentru controlul celorlalti sunt aceleasi.Insasi motivul “terorism” e o himera, pentru cei care nu cunosc “afacerea” le reamintesc ca gruparile teroriste din lume au fost infiintate din umbra de guvernele tarilor puternice, in special SUA, pentru coordona dinamica geopolitica si eonomica a lumii.E un fapt dovedit cu documente, inclusiv 9/11 sau 07/7(Londra)sunt inscenari grosolane puse la cale de elita planetei prin intermediul CIA, FBI, MOSSAD,folosind “bin ladeni” care figureaza de zeci de ani pe statele de plata ale agentiilor mai sus amintite.La fel a facut si Hitler inainte de a lua cu asalt puterea constitutionala din Germania acelor vremuri, mai exact Goring a aranjat incendierea Reichshtag-ului pentru a crea curentul de opinie favorabil aplicarii legii martiale…..adica exact acelasi truc folosit in SUA in 2001.E un adevar recunoscut de istorici.Si inca ceva…poate e mai lamuritor,Hitler a fost finantat de aceleasi familii super bogate ale planetei Rothschild, Rockefeller,Morgan,care sustin si acum din umbra aceasta mascarada a terorismului cu unicul scop de a implementa un guvern planetar de tip nazist cu practici uluitor de asemanatoare celui din Germania inceputului de secol XX. Cine nu crede sa isi faca temele de acasa, sa studieze si se va convinge.Totul e scris in documente, inregistrat, arhivat.Ignoranta e cel mai mare dusman.
  Raufacatori, criminali, hoti….corupti..??!! Sa-i prindem…pentru siguranta noastra…??!! Maturizati-va…cine va fura si va omoara incet incet, zi de zi, cu taxe si impozite aberante si alimente si medicamente otravite????Cine devalizeaza in lumina zilei banci si fonduri populare si deturneaza fonduri publice in interesul structurilor mafiote de la nivel institutional?? Si cu acceptul cui daca nu a autoritatilor romane, fie ele chiar si instrumentele docile in mainile elitei planetare??Adica…sa inteleg…ca tocmai cei care ar trebui sa raspunda in fata legii pentru cele mai oribile orori de la Hitler si Stalin incoace fac o lege pentru a va proteja pe voi de apucaturile demente si iresponsabile pe care ei le practica de decenii?? Nu vedeti ca totul e un nonsens, e absurd si de prost gust?
  Si inca un tips: aparitia legii e ca un reflex de autoaparare a sistemului mafiot institutionalizat(si in alte tari e identica manevra) in clipa in care a realizat ca oamenii incep sa se trezeasca si sa isi puna intrebari, e o lege care deschide drumul catre iad, e un instrument cu care mafiotii “legitimi” vor putea destul de usor sa isi controleze si anihileze “inamicii statului”, adica cei insetati dupa dreptate, cei curajosi si cei cu gura mare. S-a mai intamplat de atatea ori in trecut, cum de uitati atat de repede? Filmul e acelasi,s-au mai schimbat actorii.
  Sa dea Dumnezeu sa se scurteze acele zile.

 150. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 12:46 am

  Ma mira din ce in ce mai mult ce vad aici. Sistem de supraveghere mondial??? Si extraterestrii pe langa…
  Voi chiar nu va dati seama ca activitatea de a asculta milioane de telefoane care au loc concomitent in Romania ar inseamna niste resure imense pt bugetul tarii care oricum e pe minus? Oricum exista prea multa lenevie in tara asta ca sa se desfasoare o activitate de o asemenea aploare.

  Si oricum este absurd..ganditi-va doar putin ce ar insemna sa fie o mie de pitici care va asculta telefoanele in fiecare zi, si care fac rapoarte. Nu traim in tara minunilor.

  Sunt doar niste masuri preventive, care se iau si in alte tari. Cat despre consipratie si manipulare, oricum suntem controlati de sistem..si vom fi intotdeauna. Insa in nici un caz nu suntem controlati de guvernul Romaniei.

 151. Galati said

  am January 20 2009 @ 12:50 am

  Alex esti cam anagramat :)

 152. codin said

  am January 20 2009 @ 12:59 am

  Gwen_Me…da-mi voie te rog sa te contrazic, ca unul care am vazut mlte la viata mea.Aici nu e vorba de ascultarea ta in special…e vorba de cu totul altceva de care tu inca nu percepi se pare.Cu respect si admiratie, sa presupunem ca tu, prin absurd bineinteles, ai descoperi o marsavie de proportii a unei institutii, sa zicem ca prin anumiti interpusi a devalizat o banca si a transferat banii oamenilor in niste conturi personale din Caraibe.Si vrei sa dai in vileag tarasenia…sa zicem ca ai si sange in tine.Ei bine, ma crezi ca la primul “guitz” de-al tau viata ta se va transforma intr-un cosmar,vor stii cand vii, cand pleci..copiii tai, familia si amanta ta…ma rog…cei pe care-i iubesti…vor stii micile tale secrete siropoase…ce mai…in 2 luni te vor face leguma.Si te intreb…asa…in toata stralucirea asta de altruism legal ce monstru se ascunde.
  Sa stii ca astea nu sunt fantezii..sunt fapte reale care s-au mai petrecut in Romania in celalalt regim.Pune mana pe carte baiete si citeste si vei vedea cati morti si familii distruse a lasat in spate un sistem avand apucaturi asemanatoare cu cel care e pe cale sa se nasca acum in Romania. Zeci de mii !!!

 153. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 1:16 am

  in cazul in care te trezesti dimineata erou sau intr-un film si vrei sa dai in vileag o “marsavie de proportii” te duci frumos la un telefon public din alt cartier, ca sa fii tu sigur ca e totul clean. Daca revenim la Alice in tara minunilor, si ne gandim ca ar fi camere peste tot sau te-ar identifica cineva prin satelit, atunci ar exista cu siguranta si protectia martorului in sistemul judiciar. Pe riscul tau vrei sa devii erou suporti consecintele si intri intr-un astfel de program.

  Oricum dupa cum ziceam sistemul de control este acolo si va fi intotdeauna, incercam sa subliniez ca nu are legatura cu un regim totalitar deoarece este in atatea tari civizilate. Si intelege ca pe nimeni nu o sa intereseze ce secrete ai tu sau ce faci cu amanta ta. Nu or sa fie urmarite conversatiile decat daca este vorba de ceva grav. Din cate stiu exista o lege prin care cel care te urmareste este obligat sa te anunte ca ti se asculta telefoanele. Voi confundati aceasta lege cu una prin care se spune ca vor fi urmarite si ascultate. Nu…nu asta spune legea..ele se stocheaza acolo, iar in anumite situatii cineva va avea acces la ele. Dar asta in caz de anumite probleme dupa cum enumerasem mai sus.

  Daca va referiti ca cineva va face abuz si in mod ilegal va avea acces la ele, sa zicem dand mita…si ca o sa afle detectivul particular ca ai o amanta..bla bla bla..intram in filme.

  Atata timp cat nu intentionezi sa furi ceva sau sa omori pe cineva, cu siguranta nu o sa fii penalizat pt chestii ca site-uri porno, naziste sau telefoane cu amanta. Nobody cares you know???

 154. codin said

  am January 20 2009 @ 1:21 am

  Gwen_Me …sa o lasam balta, nu are sens, nu ai prins ideea.Sa auzim de bine.

 155. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 1:31 am

  am prins ideea, stai linistit. Nu am negat niciodata ca urmele de comunism au disparut din Romania, dar nu o astfel de lege e problema. Atatea persoane au explicat mai sus ca sistemul de stocare a informatiilor exista si pana la aceasta lege, numai ca respectivele companii aveau voie sa decida durata de stocare minima..care poate era un an. Acum legea spune pe ce perioada minima sa fie stocate, anume 6 luni. Asta e marea cauza care va duce la un regim totalitar.

  Eu inteleg prea bine cu ce asociezi tu legea, cu masurile securitatii de a supraveghea populatia precum pe vremea lui ceasca. Dar nu asta s intampla..e o lege minora si se face extrem d mult caz. Repet informatiile au fost mereu stocate de companiile de telecomunicatii.

 156. doinit said

  am January 20 2009 @ 2:01 am

  aoleu…sper sa nu imi afle parola la hattrick oamenii:))
  poate se baga si imi transfera toti jucatorii si astfel nu o sa mai pot promova in divizia a 4-a:)))))))

 157. marian ralea said

  am January 20 2009 @ 2:21 am

  ba sunteti inaptzi crezic a torentele si siturile porno ii intereseaza? crezi ca mp3-urile si cat dati de mult cu mana in pantaloni? ideea e sa nu s emai faca nimic fara sa stie ei e simplu, sefacea si inainte numai ca acum va fi legal ! nu mai fiti naivi SUNTETI CU TOTI ASCULTATZI ce va asteptati la o tara de ex tarani turnatori c rescutzi de societatea comunista, cine plm credeti ca este la putere? OAMENI CARE VOR MAI MULTA PUTERE…informatia insemana putere, asa ca dragi compatriotzi nu va fie frica ca va prind lovind o laba, fie-va frica ca va vand frica in schimbu unui loc sigur ferit de orice pericol ferit de frica ce v-o hranesc ca porumbu aruncat la gaini, va feresc de teroristi, si de piratzi si de huni si de tatari si de draq si de laq, stiti care e cea mai mare problema ca la toata puterea care noi me-am inmanato ei nu pot sa ne oblige sa facem ceva tre sa o ceara, iar noi simplu putem sa zicem nu, dar comoditatea si ignorantza ucide mai rau ca tancu

 158. un artist said

  am January 20 2009 @ 2:24 am

  Si cum multi au zis, toate trebusuarele ce tin de supraveghere functionau de ani de zile;aceasta lege fiind data de un rang mai inalt, asemanator unei organizatii secrete.
  Cu totii ati vazut ce se intampla in filme cand oamenii sunt monotorizati la maxim.(acolo se va ajunge sigur)
  Eu mi-am facut un plan, ca la un momentdat din viata mea sa ma desprind de tot ce tine de electronica,sa plec “la dracu” undeva in natura, sa ma bucur de ce a mai ramas din Terra si sa imi traiesc visul.[greu de realizat financiar ce mi-am propus bine-nteles]

  PS:nu cred ca exista in romania o persoana ,care acceseaza internetul si vorbeste la telefon , sa nu aiba un sambure de infractiune in toate actiunile ei.

 159. A. said

  am January 20 2009 @ 2:55 am

  @ Gwen_Me
  Nu, n-ai prins ideea. Ideea e ca (si e la mintea cocosului), niciodata romanii nu s-ar fi gandit la asa ceva, mai ales ca e in defavoarea porcilor de la conducere. Sforile sunt trase de la tanti europa, de ce m***** masii crezi ca am intrat in ea? (Legi care sunt dezbatute de ani de zile sunt respinse si astfel de nenoriciri se voteaza peste noapte, fara ca nimeni sa fie intrebat de sanatate.) Si elita a avut grija ca bugetul sa nu fie pe minus; cand va fi, unele natii or sa o duca ceva mai prost si se va echilibra situatia. Cat despre extraterestri, ai dreptate, nu exista. Nu se poate spune acelasi lucru si despre ozn-uri, dar asta e o alta “poveste”.
  Lenevie, ai iarasi dreptate, este. Tocmai de aceea monitorizarea convorbirilor e doar primul pas, dupa care vor introduce cip-urile prin care fiecare va putea fi monitorizat mult mai usor, si asta in nici un caz nu se va face din tara, ci din Bruxelles; iata cladirea (imaginea a 2-a din stanga):
  http://web.letras.up.pt/franba/pages/et.eur.1.2/lienseurope.htm
  Sunt convins ca ai dreptate cand afirmi ca tarile vestice sunt mult mai civilizate – http://www.youtube.com/watch?v=i933vHzyoVM. Vezi si linkurile de mai sus.
  PS: NU e o lege minora. Legile minore nu produc valuri si nici nu se fac pe ascuns.

 160. Bogdan said

  am January 20 2009 @ 4:04 am

  Domnule Iulian, daca tot aveti un blog asa vizitat de ce nu oraganizati personal o petitie online pentru anularea legii. Este constitutionala legea ?

  O porcarie ceauseasca, este revoltator pentru fiecare dintre noi dar cu toate astea multora nu le pasa sunt atat de bine amuzati de emisiunile stupide de la tv si se distreaza atat de bine la munca 12 pe ore pe zi in cat nu il mai **** grija daca ai asculta cineva convorbirile telefonice, sau ca ai citeste cineva mailurile.

  Pasi mici dar siguri spre comunism…. haha sa avem grija ce comenturi mai lasam ca vom fi inregistrati pe undeva.

 161. Csaba said

  am January 20 2009 @ 5:59 am

  Asta se intimpla si in tara care ¨democratia¨ si ¨libertatea de exprimare¨ sint garantate de constitutie, adica SUA, asa ca, daca nu facem ceva rapid, vom vedea ca ni se spuna cind, cit, ce si cu cine putem vorbi. Ce altceva sa asteptam cind cu totii sintem considerati criminali periculosi? Ce alt motiv ar fi sa se stie tot ce comunicam cu altii? Un motiv serios pentru care telefonul meu sa fie ascultat oricind.

 162. andrei said

  am January 20 2009 @ 6:46 am

  Galati said

  am January 20 2009 @ 12:50 am

  Alex esti cam anagramat :)

  Se scrie “agramat”, inteligenta artificiala !

 163. Anca Florea said

  am January 20 2009 @ 8:51 am

  Acum este legiferata actiunea de inregistrare si la noi. Nu cred ca exista cineva care nu stia ca folosind internetul, e-mailul si telefonul este foarte usor de interceptat. Suntem monitorizati de mult, doar lege nu aveam…. si metoda e practicata de mult in lume, prin satelitii destepti care controleaza tot ……. Asta e doar inceputul….

 164. yo said

  am January 20 2009 @ 9:28 am

  problema e urmatoarea: cum voi fi eu sigur ca la acele date nu vor avea acces unii indivizi de la orange, zapp, vodafone.. etc si care apoi ma pot santaja ca am o amanta sau eu stiu ce alta problema?

 165. ami said

  am January 20 2009 @ 9:39 am

  eu ma intreb daca s-a gandit cineva la libertatile fundamentale pe care le ingradeste aceasta lege si daca in loc sa se socheze si sa faca tot felul de comentarii sau sa se gandeasca la tot felul de premise sa faca ceva: o petitie, un inceput de proces la curtea constitutionala a drepturilor omului etc. chestii din astea care sa usture pe ala destept care s-a gandit la o asemenea lege?!

 166. yo said

  am January 20 2009 @ 10:06 am

  oare si discutiile pe voice (y mess, skype, gmail) sunt inregistrate?

 167. avramiancu said

  am January 20 2009 @ 10:28 am

  (3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste continutul comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.
  (4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.

  continutul nu se inregistreaza

 168. Amar said

  am January 20 2009 @ 11:15 am

  Bai tarani nenorociti nu va mai cacati pe voi cu explicatii de genul politia vrea sa depisteze disparitii sau alte mizerii de genu…asta nici nu conteaza…se incalca constitutia Romaniei bai animalelor.

 169. liviu said

  am January 20 2009 @ 11:28 am

  sunt niste tampiti si lipsiti de inteligenta !!!
  dobitocii dracului !!! numai in romania se poate asa ceva !!!

 170. constantin s. said

  am January 20 2009 @ 11:51 am

  @yo – sa fii sigur ca asa se va intampla, in situatia in care calci pe bataturi vreo “somitate”. Asa se intampla si cu protectia datelor personale, sunt transmise tuturor celor interesati pe baza de relatii.
  Iar pentru cei indiferenti la intrarea cu opincile pline de balegar in intimitatea noastra: se poate construi foarte rapid tot cercul de relatii pe care il ai pe baza datelor stocate, nu neaparat sa ai si convorbirile inregistrate la acel moment, inregistrarea va incepe in situatia in care fluieri tare in biserica si se sperie sfintii pictati pe pereti. Oricum securitatea comunista era pistol cu apa fata de reglementarile actuale. Si nu ne putem astepta la altceva atat timp cat persoana nr.1 in stat a fost un securist “de omenie”.

 171. bo said

  am January 20 2009 @ 11:51 am

  deci legea e pentrul nenea violatorul care isi racoleaza victimile pe web sau pt nenea Bercenu…?
  Dac zici ca pt ambii esti aiurea. heh…
  aud voci ce zic ca nu se tem….ca cine se simte se si revolta…heh…freaky oameni…ca de ex un domn Bogdan…asa…omule…nenii astia tocmai au desfintat prezumtia de nevinovatie…ca de altfel…ce ti-ar inregistra pasarica?
  Faza cu mailurile e aberanta…se bazeaza pe o statistica serioasa faptul…”infractorii se destainuie in mailuri apropiatilor”, iar infractiunile “pe net” facute de tot soiul de palarii au fost depistate si amendate de organ in urma stabilirii unei matrici a felului de a surfa pe web. Face sens?
  Si acum schimband subiectul….cu cine crezi ca va umple UE…sa zicem…baza aia biometrica ce o tot povesteste…Cu gogoshari?…probabil…heh

  http://www.infocon.ro/stiri/2007/06/ue_creaza_cea_mai_mare_baza_de_date_biometrica-20070613-12.html

 172. precupetu' said

  am January 20 2009 @ 12:13 pm

  Nu inteleg de ce va alarmati asa. Aceste informatii sunt tinute deja pe serverele de billing ale companiilor de comunicatii, ca altfel nu ar putea sa va faca factura. Cei ce lucreaza in Billing pentru companii de telecomunicatii stiu asta.

  Exact informatiile din lege sunt pastrate in baza de date cu anii, astfel incat companiile de telecomunicatii pot sa factureze utilizatorii. Daca mai au si o aplicatie gen self-care unde utilizatorul isi vede factura si apelurile facute in ultimele x luni e normal sa va ginditi ca informatiile sunt intr-o baza de date.

  Pe de alta parte, firmele de telecomunicatii trebuie sa aiba o metoda de a putea calcula costul/veniturile pe o anumita destinatie, sa zicem apeluri din romania catre UK si invers astfel incit sa gaseasca solutii mai ieftine pentru ei (si implicit pentru utilizatori daca luam cazul ideal) si sa foloseasca aceste informatii pentru calculul costurilor si negocierea unor tarifere de tranzit/routare mai bune (sa zicem rutarea lor pe internet).

  Informatiile respective stau cu anii in bazele de date.

  Asa ca toata tevatura asta este un fis. Mai citit si declaratiile lui Pambuccian din Evenimentul Zilei de astazi. evz.ro/articole/detalii-articol/836379/Urmarirea-telefoanelor–quoto-porcariequot-/

 173. gogu said

  am January 20 2009 @ 12:18 pm

  oameni buni,sa putem face o petitie de genul acesta,ar trebui strinse cateva zeci de mii de semnaturi,si romanii stiti foarte bine ca sunt lasi,deci nu se vor stringe atatea,domnul urban are o idee buna,si vrea sa faca ceva,dar cu lasi din romania,nu se poate face nimic.

 174. precupetu' said

  am January 20 2009 @ 12:22 pm

  @yo: “oare si discutiile pe voice (y mess, skype, gmail) sunt inregistrate?”

  Da, atit timp cit mesajul tau se duce la server si apoi la destinatar, ramine pe server.
  Skype este putin mai liber ca arhitectura, in sensul ca nu necesita servere Skype pentur functionare, este bazat pe o conexiune peer-to-peer, dar oricum mesajul este in clar.

  Daca faci o captura de pachete de retea pe portul YM ai sa fii surprins sa vezi ca mesajul este necodat si oricine il poate vedea intre tine si serverul yahoo si apoi catre destinar, in functie de serverele pe unde este routat mesajul.

  Pentru cei abonati la servicii VoIP, nu e necesara ascultarea telefoanelor, conversatiile se trimit ca pachete TCP/IP. Cu un snifer de retea si apoi cu WireShark puteti asculta convorbirea direct fara multe batai de cap. Aceste conexiuni nu sunt securizate.

  Acelasi lucru pentru Voice in YM, Skype or whatever.

  Astral si RDS sunt VoIP, apelurile internationale sunt VoIP, chiar si de pe GSM pe GSM.

 175. gogu said

  am January 20 2009 @ 12:32 pm

  exista soft care codeaza tot pe skype sau ym sau msn mesenger,si le cam da batai de cap baietilor care vor sa citeasca mesajele,au cheie de criptare gen wifi,deci pentru comunicare pe internet exista solutii.Problema e ca daca te bagi pe orice site,gunoaiele te vad.e foarte naspa momentan,dar se va gasi o solutie,facuta de programatori.

 176. precupetu' said

  am January 20 2009 @ 12:35 pm

  Va rog sa imi iertati greselile ortografice. Doream sa scriu mai repede sa si lucrez ceva astazi. Promit sa fiu mai atent alta data.

 177. Ovidiu Dobronauteanu said

  am January 20 2009 @ 12:39 pm

  De cand asteptau baietii pretextul cu amenintarea terorista.Acuma,pana la instaurarea republicii lui “Lukasenko din Carpati” nu mai e decat un singur pas.

 178. Alexe said

  am January 20 2009 @ 12:42 pm

  Sa ma pis pe toti fraierii care ne inregistreaza telefoanele. Sa va fut in guraaaaaaaaaaaaa

 179. Mordor said

  am January 20 2009 @ 12:42 pm

  Accesul la INFORMATIE de orice fel, este posibil prin aceasta lege.
  Persoane cu functii de conducere in firme private si nu numai, pot fi monitorizate “legal”. Se poate face profilul persoanei, gusturi, pasiuni, slabiciuni si puncte forte, nivelul IQ si multe altele. Urmeaza dupa caz: santaj, eliminare, sau colaborare (racolare) in functie de necesitati.

 180. Cobr@` said

  am January 20 2009 @ 12:44 pm

  e fenomenal ce se intampla…Ce bine era daca nu mai era Romania asta… de aici incep toate..nenorocirile
  Trebuie sa facem o revolutie..ca nu mai tine..sa dam tot jos…si sa facem alta romanie ca avem tineret care sa se ocupe cu asa ceva…Noroace si sa ne auzim de bine

 181. Urban Iulian » Am creat un monstru ? instrument ideal in mainile cuiva care ar dori sa instaureze statului autoritar said

  am January 20 2009 @ 1:11 pm

  […] Putem vorbi de un atac la viata privata din Romania ? (15633) […]

 182. MataBea said

  am January 20 2009 @ 1:17 pm

  Numai in romania vezi asa ceva … astia au uitat de drepturile omului ? de dreptul la intimitate ? … oare ce vor face daca site`urile nationale ale guv.ro sau altele nu vor mai merge timp de cateva zile ? Doamne ajuta sa se spanzure !

  Tzara de tot cacatu . Ne mutam in Congo si avem libertate !

 183. radoo said

  am January 20 2009 @ 1:36 pm

  dragilor, daca voi credeati ca sunteti singuri pe lume , v-ati inselat.toti suntem controlati si in orice tara din lumea asta.asa ca linistiti-va si vorbiti face to face , dar si atunci tre sa aveti grija ca poate va inregistreaza.

 184. Hermes said

  am January 20 2009 @ 1:54 pm

  Dreptatea ?i adev?rul vor triumfa întotdeauna împreun? cu libertatea omului, acestea existând în spiritul, în genetica fiec?rui om de la na?tere ?i nu dispar pân? la moarte. Legi de acest gen care contravin cu Constitu?ia ?i cu prevederile Drepturilor Omului au scopul nu numai de a înl?tura amenin??rile, dar pot fi folosite în acela?i timp ?i pentru reducerea la t?cere, printr-o form? sau alta, a celor ce î?i cer ?i sunt în stare s? î?i ia drepturile ce li s-au luat ?i continu? s? li se ia, dar li se cuvin. Omul de rând nu a fost ?i nici nu va fi un sclav pe acest p?mânt, pe care tr?iesc urma?ii “celor mai viteji ?i mai drep?i dintre traci”. Îmi este ru?ine c? nu mai este nimeni în stare s? î?i cear? drepturile în fa?a “fanario?ilor”; doar vorb? goal? peste tot înseamn? s?r?cie ?i moarte. Un popor care este hr?nit cu muzic? ?ig?neasc?, cu vicii ordinare ridicate la rang de virtu?i, cu individualism nociv pentru satisfacerea propriei avari?ii nu va avea rezultate economice ?i nu va putea izbândi niciodat?.

 185. Hermes said

  am January 20 2009 @ 1:55 pm

  Dreptatea si adevarul vor triumfa întotdeauna împreuna cu libertatea omului, acestea existând în spiritul, în genetica fiecarui om de la nastere si nu dispar pâna la moarte. Legi de acest gen care contravin cu Constitutia si cu prevederile Drepturilor Omului au scopul nu numai de a înlatura amenintarile, dar pot fi folosite în acelasi timp si pentru reducerea la tacere, printr-o forma sau alta, a celor ce îsi cer si sunt în stare sa îsi ia drepturile ce li s-au luat si continua sa li se ia, dar li se cuvin. Omul de rând nu a fost si nici nu va fi un sclav pe acest pamânt, pe care traiesc urmasii “celor mai viteji si mai drepti dintre traci”. Îmi este rusine ca nu mai este nimeni în stare sa îsi ceara drepturile în fata “fanariotilor”; doar vorba goala peste tot înseamna saracie si moarte. Un popor care este hranit cu muzica tiganeasca, cu vicii ordinare ridicate la rang de virtuti, cu individualism nociv pentru satisfacerea propriei avaritii nu va avea rezultate economice si nu va putea izbândi niciodata.

 186. Ionut G said

  am January 20 2009 @ 1:56 pm

  Eu sunt de acord cu aceasta lege daca ajuta la combaterea coruptiei si infractiunilor din tara noastra. Pe oamenii cinstiti nu are cum sa ai afecteze aceasta lege. Intradevar, legea ai baga si pe cei cinstiti si pe infractori in acceasi oala dar cred ca merita aceasta mica ingradire a libertatii avand in vedere ca exista o mica probabilitate sa fie prinsi mai multi infractori. Cei care sunt impotriva acestei legi cu siguranta se simt cu musca pe caciula!

 187. hmm said

  am January 20 2009 @ 2:03 pm

  parca traiam in democratie .. :|

 188. ion said

  am January 20 2009 @ 2:03 pm

  :)) nu e nici o diferenta..adresele de IP accesate, telefonia mobila, mesajele, toate parcurg un traseu lung prin multe echipamente care sunt constiente de “ce” “cine” “cat” si “unde”. Singura diferenta o reprezinta stocarea pe timp de 6 luni..probabil..Daca un anume IP foloseste cardul Dvs. de credit sunt sigur ca ati dori sa stiti CINE, CE, CAND si DE UNDE.. E normal…

 189. Gabi said

  am January 20 2009 @ 2:07 pm

  Hahaha, mai oameni buni, atat de impotriva invadarii intimitatii:

  – minim 60% din voi aveti spyware in calculatorul de acasa?
  – probabil peste 60% din voi nu stiti ca absolut TOT ceea ce faceti la munca pe un calculator poate fi vazut, aflat, oricum ESTE inregistrat??

  Asta e problema romanilor, ca ei inca se cred IN CODRI VERZI, posibil de arama…

  Va plangeti de mila, va plangeti de ce aveti, va plangeti de ceea ce nu aveti, asta, un popor de plangaciosi…

 190. Gabi said

  am January 20 2009 @ 2:09 pm

  Hermes, ai ceva de ascuns lumii intregi? Daca esti asa onest, nu ar trebui sa iti fie teama ca cineva te poate santaja cu niste numere de telefon.

  Ca sa-ti afle unde iti e familia nu e nevoie de legea asta.

 191. Unu din umbra said

  am January 20 2009 @ 2:19 pm

  NE INTOARCEM LA CEAUSESCU!

 192. cata said

  am January 20 2009 @ 2:22 pm

  Cand va aud cu constitutia asta sfanta la care va rugati in fiecare seara sa mai aibe o scapare k sa nu infundati puscaria iau foc. Constitutia Romaniei a fost facuta in graba in 90 de niste comunisti, ca sa fim sinceri tot oamenii aia au facut-o ca doar Ceausesti nu mai erau la putere, restu au ramas…si o venerati mai ceva k pe biblie.
  E prost facuta, e inapoiata, nu se preteaza realitatii zilelor noastre…nu mai traim in 1990.
  DECI NU STAU ASTIA SA INREGISTREZE CONVORBIRI SI SA NOTEZE
  Iar in zilele noastre construirea unui sistem totalitar are sanse de reusita 0.
  Suntem in UE, suntem vecini cu Rusia si avem relatii diplomatice puternice cu SUA, nu se poate pune macar problema unui stat totalitar in zilele noastre…ca iti trag astia 2 palme de te trezesti

  Numai duceti lumea in eroare, nu mai fiti paranoici

 193. victoria baltag said

  am January 20 2009 @ 2:26 pm

  Cred ca masura luata si intarita prin lege are in substratul ei protejarea populatiei de anumiti infractori.

 194. bogdan said said

  am January 20 2009 @ 2:30 pm

  Ar fi cazul de o revolutie noua.

 195. Hermes said

  am January 20 2009 @ 2:36 pm

  Bogdane vezi sa nu te inchida ca atentezi la siguranta statului.

 196. Vlad Dudau said

  am January 20 2009 @ 2:41 pm

  Baieti treziti-va un pic la realitate..aceasta lege a fost adoptata de parlamentul Romaniei, in prevederea legilor votate de parlamentul european. Legile europene au intaietate chiar daca sunt anticonstitutionale, iar constitutia este cea care trebuie modificata pentru a acomoda noile legi. Desigur urmare evidenta a faptului ca inca nu exista o constitutie europeana. Asa ca nu va ma plangeti cu chestii de genu : traim in romania ce te astepti.. daca vreti faceti un pic de research legat de drepturile omului, in declaratia drepturilor emisa de ONU, vedeti daca e vreun drept garantat acolo care este ignorat de legea asta si strangeti semnaturi. In alt caz nu aveti ce sa faceti deoarece in Europa nu exista nici un tratat care sa contina vreun astfel de drept si care sa fie incalcat in momentul de fata.

 197. A. said

  am January 20 2009 @ 2:48 pm

  @cata
  Nu, “domnule”, Constitutia nu e prost facuta pentru ca statutul individului nu s-a schimbat in 20 de ani, avem aceleasi drepturi indiferent de context.
  Stai calm ca nu sta nimeni sa-ti verifice mailul si istoria browserului, asta o sa se faca AUTOMAT de aici (poza a 2-a din stanga – cladirea in forma cruciforma se afla in bruxelles )
  http://web.letras.up.pt/franba/pages/et.eur.1.2/lienseurope.htm
  http://www.infocon.ro/stiri/2007/06/ue_creaza_cea_mai_mare_baza_de_date_biometrica-20070613-12.html
  Mai jos e un preview la modul in care oricine va putea fi monitorizat si controlat (intelege o data si pentru totdeauna ca la asta se doreste a se ajunge, si drumul e chiar neted, datorita indivizilor ca tine):
  http://www.youtube.com/watch?v=_V4c6gAjq8g&eurl=http://apologeticum.wordpress.com/

 198. Claudiu said

  am January 20 2009 @ 2:52 pm

  Haideti sa nu ne amagim!!!

  S-a legalizat cea ce oricum se facea de mult timp;si…(PUNCT).

  Nu e constitutional?Nu va faceti probleme.
  -Avem un avocat al poporului(stiti cel care a atacat foarte repede ordonanta ce interzicea cumulul pensiei cu salariul de la stat) care cu siguranta va ataca aceasta lege in cel mai scurt timp.
  -In caz ca nu, sunt convins ca domnul Urban are deja un proiect de lege pe tema asta care va fi depus in prima zi de lucru a parlamentului Romaniei.
  URAAAAA…si la …gara?

 199. Hermes said

  am January 20 2009 @ 2:53 pm

  Tu Vlade fiind un angajat al organelor statului carora le prinde bine legea, in care caz sfatul tau este competent? Sau o scrii din auzite?

 200. Bogdan2 said

  am January 20 2009 @ 2:55 pm

  Bogdan … tare ideea ta UP. Si pentru cine scrie mai sus ca politia prin aceasta lege vrea sa rezolve disparitii si chestii de genu ar fi bine sa o cauti pe Elodia.

  Ma voi bucura la disparitaia voastra biologica!.

 201. Unique said

  am January 20 2009 @ 3:17 pm

  Desigur,asta este ultimul cadou pe care ni l-a lasat Mr Tariceanu inainte sa ne “paraseasca”!!!!
  Am devenit sclavii politicii afonului de Bush jr !!!!

 202. kinder said

  am January 20 2009 @ 3:47 pm

  articol din constitutie:

  ARTICOLUL 28: Secretul coresponden?ei

  Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri po?tale, al convorbirilor telefonice ?i al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

  Buuun… DECI: sa inteleg ca pot da statul in judecata pentru ca-mi sunt ascultate telefoanele? Pai daca acesta este cazul, eu va recomand tuturor cu caldura (scuzati-mi cacofonia) sa faceti acelasi lucru. ;) Un singur lucru am de precizat… suntem pe drumul cel bun spre o noua revolutie. VA ASIGUR de acest lucru.

 203. diana said

  am January 20 2009 @ 4:10 pm

  deci e cea mai mare prostie care s-a putut face in romania….la c naiba trebe s mi se asc mie telefonul..sau ce fac cu cn vb…sunt un simplu om..:|:| p cine ar trebui s il intereseze d mine….atunci knd ai o problema nu t ajuta nimeni:|:|:|…si l chestiile astea……se investesc niste bani aiurea….:-@:-@:-@…..vorba lu` Mircea Badea “TRAIM IN ROMANIA SI ASTA NE ACUPA TOT TIMPUL”…..deci …am ajuns….o tara de nimik:|:| …in care nici l tel nu se mai poate s vb:(….sau nici macar un mail s trimiti sau sa primesti…..:|:|:|…am ajuns la cel mai jos nivel…park am fi cei mai mari teroristi….si/sau avem afaceri de nusj ce….frate….NU SE POATE ASA CEVA:|:|…..Offff DOAMNE in c TARA …..traim:|:|:|……in lok s s investesca in ceva util pt tara in care traim…..se dau bani ca sa ne fie ascultate telefoanele,…..sa vada ei cu cn si ce vb:|:|:|….cea mai mare aberatieX(X(X(X(X(X(X…………..Romania se duce la vale…….:|:|:|…..

 204. arici said

  am January 20 2009 @ 4:18 pm

  un mare bulshit! nu se poate face acest lucru, tehnic vorbind , daca clientul pricepe cat de cat ceva de pe computatorul lui si din conectarea la internet. volumul datelor stocate intrece orice imaginatie, vedeti-va de treaba. ma cac pe legea lor

 205. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 4:49 pm

  cei de aici care cred in continuare ca vi se va asculta telefonu sa ridice mana :))

  ce pacat ca cel care a pus legea a “uitat” sa posteze si articolele prin care se spune clar ca nu o sa asculte nimeni continului mesajului, sau al discutiilor telefonice. A indus lumea in “oroare”

  Tot ce se va stoca sunt informatii despre cine suna pe cine si la ce ora, durata convorbirii. Sper sa inteleaga macar o parte din cei care au fost informati gresit sau nu au citit cu atentie legea.

 206. Cic? ne vor fura pân? ?i intimitatea - bullshit | The work of a penniless student said

  am January 20 2009 @ 4:51 pm

  […] lua?i în seam? de prea mult? lume s-au gândit s? mai pun? pu?ine paie pe foc. De exemplu aici se url? sus ?i tare ce nebunie va fi, România transformându-se într-un fel de stat […]

 207. dan sandulescu said

  am January 20 2009 @ 4:52 pm

  Adio prezumtie de nevinovatie. De acum esti vinovat ptr faptele viitoare ce le poti comite. Parca am vazut filmul asta. Pai la ce sa urmaresti un popor intreg daca el, poporul inca nu a facut nimic. Asta porneste de mult mai de sus.

 208. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 4:54 pm

  nup..nici un rezultat

 209. kinder said

  am January 20 2009 @ 5:12 pm

  Gwen… daca, si anume, ceea ce spui tu este adevarat, la ce se mai stocheaza convorbirile? Chiar ai impresia ca nu se vor asculta? Chestia asta nu se intampla numai in Romania, ci in tot ce tine de UE, deci nu numai tara noastra a ajuns “de rahat”. Ce vedem aici este unul dintre pasii care va duce disparitia notiunii de DEMOCRATIE. Vor exista, desigur, drepturile omului si alte lucruri puse in fata ochilor nostri pentru a crea iluzia libertatii, da intr-un final acestea nu vor avea NICI O VALOARE. Va propun sa urmariti urmatorul material: http://zeitgeistmovie.com/

  Din punctul meu de vedere, nu este deloc departe de ce se intampla in prezent. Ne indreptam cu pasi repezi spre pierderea a tot ce ne mai ramasese: ideea de libertate. Nu spun ca am avut libertate pana acum pentru ca as fi ipocrit… am avut iluzia libertatii. Insa acum dispare si aceasta, prin legalizarea anumitor dispozitii ce usureaza CONTROLUL POPULATIEI.

  Nu este de glumit. Ganditi-va bine la toate astea.

 210. Alina Stan said

  am January 20 2009 @ 5:12 pm

  Acest lucru nu poate decat sa accentueze situatia in care ne aflam, si accea ca suntem sclavi. Pana acum ne-am mintit ca suntem liberi insa nu am fost niciodata.
  De acum incepe controlul lor asupra noastra intr-o noua forma, una legala.
  Nu va mai oripilati, avem aceeasi soarta ca si celelalte state care ne inconjoara. Urmariti Zeitgeist 1 si 2.

 211. Doru said

  am January 20 2009 @ 5:24 pm

  Domnilor traim in romania, cu r mic. Va mai aduceti aminte prin ianuarie 1990, cand ne erau prezentate de la Ministerul de Interne, Securitate, s.a.s.m.d., cum erau taiate cablurile de telefonie fixa, ca de telefonie mobila ce sa vorbim, la acea vreme, si erau arestati cei gasiti vinovati?. Eu propun ca acum sa nu mai fim ascultati, ca si asa am fost ascultati in toti acesti ani, de la revolutie inco-a, cel mai bine ar fi ca romania sa fie inconjurata cu sarma ghimpata, cu caini de paza, santinele cu mitraliera in mana, tab-uri, tancuri, etc. tot arsenalul de ucidere a oamenilor, si sa se scrie mare din o suta in o suta de metri, PUSCARIA romania, fiti bine veniti cei 22.000.000 de locuitori, ai acestei colonii bananiere. Dar sa-i impuste si pe cei care au implinit sapte luni, ca poate primul lor cuvant o sa fie PUSCARIE. In ce tara traim fratilor? nu vi se pare ca revenim dar cu mare stoicism la neo-comunism, in care deja avem un conducator unic, care v-a conduce de aici incol-o bandustanul, numit romania. Fratilor, este tara pe care o meritam. Adevarat frumoasa tara, pacat ca este locuita. Chiar nimeni nu are nimic de spus despre aceasta magarie, acoperita sub girul, combaterii fenomenelor de terorism. Intreb si va intreb, cati teroristi au fost prinsi in aceasta republica bananiera?. Cine este interesat de aceasta puscarie in care traim? Scriu, acest mesaj, tocmai ca stiu ca este monitorizat, mai ales ca persoana mea este monitorizata de vre-o 50 ani, daca nu mai mult. I-a sa vedem ce-mi face securitatea lui basescu. Ma poate aresta ca ma opun unei inchisori, numite romania. De-asi mai avea 20 ani, nu as mai sta in aceasta puscarie, care a fost si acum s-a legiferat calitatea de puscarie a romaniei, si a romanilor. Romani treziti-va, pana nu este prea tarziu. Mai stiti vre-o tara in lume unde sa se fi votat o astfel de prostie?. Doamne iarta-ne, ca ne-am nascut romani.

 212. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 5:27 pm

  Kinder…ideea de baza este ca nu se stocheaza convorbirile. Citeste cu atentie legea, si daca se poate nu doar selectiile facute de cel care a deschis topicul, ci dintr-o sursa obiectiva.

  Nu vreau sa dau copy la toate articolele din lege dar iti dau un exemplu:

  Datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari cuprind:
  a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul de telefon apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat;
  b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta electronica si telefonie prin internet: identificatorul/ identificatorii alocat/alocati utilizatorilor; identificatorul de utilizator si numarul de telefon alocate pentru efectuarea oricarei comunicari prin reteaua publica de telefonie; numele si adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un numar de telefon, la momentul comunicarii.
  Art. 5. – Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari cuprind:
  a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul format/apelat/ numerele formate/apelate si, in cazurile care includ servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul apelului, numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or ori ale utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati;
  b) in cazul serviciilor de posta electronica si telefonie prin internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al destinatarului/ destinatarilor unui apeltelefonic prin internet; numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or sau ale utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati si identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.

  Este vorba numai despre ora, si numele persoanei, numarul de telefon, durata convorbirii. Si trebuie aprobare data de un judecator ca ai acces pana si la aceste date. Inchisoare d la 1-5 ani daca le folosesti fara aprobare.Daca citesti toata legea o sa vezi ca nu apare deloc precizat ca va fi pastrat continutul discutiei.

 213. Gabi said

  am January 20 2009 @ 5:57 pm

  Gwen, te obosesti degeaba!! :D

  La inceput mi-am facut nervi de cata prostie am vazut aici si pe cateva din celelalte site-uri unde mai erau postate comentarii, am si incercat sa zic ceva, in ideea ca la munca esti monitorizat COMPLET, si nu zice nimeni nimic, dar nu ai cu cine, nu ai cui sa spui asta.

  Acum citesc ca sa ma distrez, mai rad si eu putin dupa o zi care mi-a confirmat inca o data ca avem de-a face cu criza, sau cu panica.

  Bafta in inocenta voastra, a celorlalti, ca un mare adevar graieste biblia, poate singurul: “Fericiti cei saraci cu duhul”. Parca asa era, nu? ca am citit-o cand eram mic… :P

 214. A. said

  am January 20 2009 @ 6:06 pm

  Mai citeste-o o data ca poate de data asta chiar o sa intelegi ce scrie…

 215. Ciprian said

  am January 20 2009 @ 6:08 pm

  Numai niste oameni nenorociti pot inventa asa ceva in tara asta a noastra,unii stau la birouri(se stiu ei care) si fac unele legi sa nu zica ca nu fac nimic dar au salarii fratilor nu gluma.. :( tara este in plina criza economica si eu dau legi favorabile traiului….ca cetatean roman pentru parlamentarii nostrii le DAU MULTA ….

 216. Doru said

  am January 20 2009 @ 6:19 pm

  Cei care spune-ti ca aceasta lege nu va va afecta, o sa vedeti, la o promovare, la ocuparea unui loc de munca la structuri, etc., in toate situatiile vietii, acum nu credeti in efectele acestei legi, dar o sa suferiti neindoios rigorile ei. Iar celor ce se dau aparatorii acestei porcarii, le doresc sa aiva …………….viata mistretilor de la Balc.

 217. coaie said

  am January 20 2009 @ 6:20 pm

  vai de pula noastra……….

 218. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 6:34 pm

  Voi va dati seama ca or sa poata depista ca ati dat commenturile astea periculoase, in care ati ofenstat guvernul? Aveti grija, imediat va indentifica, iar la urmatorul interviu de angajare o sa aveti probleme. Asta daca nu primiti o amenda pana atunci.

 219. Hermes said

  am January 20 2009 @ 6:45 pm

  Si atunci libertatea de exprimare ramane doar celor din mass-media carora li se spune ce sa zica?

 220. Hermes said

  am January 20 2009 @ 6:53 pm

  Mai sunt unele lucruri ce pornesc de la impotenta masculina de-a diferentia viciul de virtute, de-a fugi de frica unui pumn sau al unui baston, de-a se multumi cu suflatul in fund celor ca tine, de-a multumi statului care ii fura pamantul si casa pentru un aeroport sau o autostrada imaginare, sa dea la gaura indiferent de nenorocirile inconjuratoare sau sa promoveze in politica o pereche de chiloti cu sclipici si nu o persoana de valoare care poate sa schimbe lucrurile in bine.

 221. Hermes said

  am January 20 2009 @ 6:59 pm

  Sunt sigur ca sunteti multumiti, unii daca nu majoritatea, ca sunteti condusi de niste slabiciuni. Nu invatati, trisati, inselati, furati, talhariti sub acoperirea propriilor legi, omorati fauna, poluati natura, fie-va cat mai usor in toate si lene cat mai multa ca doar astea sunt caile spre moartea mintii, a sufletului si apoi iminent a corpului.

 222. Eu said

  am January 20 2009 @ 7:06 pm

  Fratilor nu va dati seama ca acum este ” legala” monitorizarea informatiilor, dar inainte de acesta lege, “securitatea”???

 223. A. said

  am January 20 2009 @ 7:35 pm

 224. aless said

  am January 20 2009 @ 8:12 pm

  pffff …

 225. ioana said

  am January 20 2009 @ 8:18 pm

  pai dak nici la tel nu mai putem vorbi lucruri personalE:-j…nea’ ceausescule bine am revenit pe vremea ta….

 226. kinder said

  am January 20 2009 @ 8:22 pm

  Mai Gwen, daca nu stocheaza convorbirile, spune-mi si mie, te rog, CE ROST mai are legea? La ce-ti foloseste sa stii faptul ca X l-a apelat pe Y, daca nu ai habar ce i-a spus?

  Situatie: Teroristul X il contacteaza pe teroristul Y, via apel telefonic, mentionand nevoia anumitor materialte pentru constructia unui dispozitiv explozibil. Cu ajutorul noii legi in vigoare, atat teroristul X cat si teroristul Y sunt prinsi. CUM?!

  Daca aceste convorbiri nu au fost stocate si ascultate, de unde stiu astia ca X si Y discutau despre bombe? Simplu… conversatie a fost ascultata. Durata unei conversatii nu-ti va spune niciodata ca X si Y sunt teroristi!

 227. bogdan said

  am January 20 2009 @ 8:28 pm

  sunteti comici rau. daca ati avea cat de cat cap si intelegere ati vedea ca nu se stocheaza CONTINUTUL. cata minte iti trebuie ca sa te gandesti ce resurse imense iti trebuie pentru a stoca in orie format audio vreti voi milioanele de convorbiri dintr-o luna?
  despre voi zicea brucan ca va trebuie 20 de ani. bag seama ca mai e nevoie de inca pe atat ca sa va desteptati
  inclusiv senatorii sau jurnalistii facuti la apelul de seara!

 228. kinder said

  am January 20 2009 @ 8:29 pm

  Iar Gabi, lumea stie ca esti monitorizat in permanenta la locul de munca, dar asta NU ARE NICI O LEGATURA cu viata personala. Ma doare-n varful cotului daca vad securistii ce fac eu la servici, atata timp cat nu se baga-n viata mea PERSONALA. Un termen pe care am impresia ca ar trebui sa-l cauti in dictionar sa vezi daca mai este intr-adevar valabil in ziua de azi. Faceti pe desteptii pe-aici insa nu aveti idee cum pasii astia ne-aduc din ce in ce mai aproape de a fi controlati in totalitate. Aveti idee de ce anume sunt puse in vigoare legile de fapt si de drept? Credeti ca rostul lor este securitatea poporului? Nu… asta-i un rol secundar. Prin reguli, impui CONTROL in polupatie. Mai multe reguli -> mai mult control. Este cat se poate de SIMPLU. Nu m-as mira sa mai aud cateva aberatii de genul acesta pana la sfarsitul anului…

 229. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 8:37 pm

  nu spune nimeni ca or sa fie prinsi teroristi asa, astea sunt doar presupuneri facute de oamenii de pe forum.
  Ar putea folosi in cazuri de genul x este omorat si politia se uita la apelurile din ultimele zile si poate da de un suspect y printre cei care l-au sunat. In felul asta poate fi depistat. Sau in cazuri de amenintari etc. Nu este solutia ideala dar pot fi folosite anumite chestii ca si dovezi in procese, in cazul in care foloseste la ceva sa vezi cine a sunat pe cine in ultima vreme. D-aia iti si trebuie aprobare judecatoreasca sa suni. De ex daca unu e anchetat pt coruptie, ca a dat mita lui Y..iar se poate intenta un proces sau cva..si ca si dovada daca obti aprobare poti sa verifici daca aia au vbit la telefon sau nu. Idea e ca de fapt legea nu o sa aiba nici un rezultat..nici pozitiv, dar in nici un caz negativ..E doar o formalitate, care este luata si in alte tari. Nimeni nu zice ca o sa fie eficienta..dar libertatea de exprimare e tot acolo, in masura in care a fost si pana acum.

  Uite extras din legea de mai sus:

  1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt interzise interceptarea si retinerea continutului comunicarii sau a informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.

  Sau crezi ca mint astia care au scris legea?

 230. bogdan said

  am January 20 2009 @ 8:44 pm

  deci acum toti va imaginati ca au inceput astia sa va asculte convorbirile. parca si vad vreo cateva zeci de mii de “securisti” cum s-au pus pe ascultat telefoane si citit mailuri si sms-uri, nu? eventual in muntii vrancei, cum a zis un alt ratacit pe un alt fel de blog :D
  si voi va considerati logici in gandire. generatia hi5 in actiune! aia de scriu cu k

 231. Leto said

  am January 20 2009 @ 8:48 pm

  Schimbarea este posibila atunci cand noi idei, noi concepte prind viata si inspira.
  Credeti ca lumea in care traim este tot ce putem sa dam mai bun din noi?
  Iar daca copii nostrii vor dori sa schimbe lucrurile… hai sa ne gandim la ce vine dupa noi…

 232. gicacuriosu said

  am January 20 2009 @ 8:56 pm

  Deci, io ma pis pe aia care or votat legea asta, ok?
  Daca cumva m-ati citit mesaju,aia care asultati telefoanele si tine-ti evidenta, sa stiti ca mi se rupe de voi.
  Mai bine ne-ati da un jub mai bun si un salariu decent. Crede-ti ca e placut sa lucrezi pentru nishte fututi de italieni pe care tot voi i-ati lasat sa vina in tara, si sa ne dea un salariu futut?

 233. kinder said

  am January 20 2009 @ 8:59 pm

  Au mitit pana acum… ce inseamna pentru ei inca una? Inregistrarea convorbirilor din cate inteleg eu nu se intampla de azi inainte, ci se intampla de multa vreme. Acum pur si simplu exista un motiv pentru ca actiunea sa fie legala. Nu zice nimeni ca vor fi prinsi teroristii in acest fel? Atunci de ce anume motivul punerii in vigoare a legii este “amenintarea terorista”? Extractul pe care mi l-ai dat mai devreme ar fi interesant daca ar fi si putin realistic. Desigur, e pus pe hartie, semnat… tot tacamul. Dar cate hartii semnate in tot acest fel nu s-au mai vazut pana acum a fi invalide? Tot ce pot spune e “praf in ochi”. Ce anume ii opreste sa stocheze informatia care “nu se stocheaza pentru ca nu e voie”? Nimic. Pot face treaba asta fara instiintarea noastra. De ce? Pentru ca populatia (noi) nu are acces la aceste informatii. Nu putem fii siguri ca legea pusa in vigoare se respecta. Ne este IMPOSIBIL sa demonstram validitatea ei.

 234. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 9:16 pm

  Daca e sa o luam asa atunci ar trebui sa fim stresati de faptul suntem manipulati si controlati in general de canalele de media sau de guvernul care fura si minte. Dar nu prin faptul ca s-a dat legea asta …ci din cu totul alte motive…campanii politice prin care se mituieste populatia sa voteze, pensii marite artificial, canale tv detinute de oameni politici care manipuleaza oamenii in ce directie vor ei etc..chestii pe care oamenii le accepta.
  Nu o sa se ajunga regim dictatorial din cauza legii si nu are nici o leg cu libertatea de exprimare. Legea asta e inofensiva si pe mine asta ma intriga ca se face caz degeaba pe o tema inutila. Daca tu crezi ca in secret ni se asculta telefoanele de atata timp, afla ca daca asa e..atunci tot in secret o sa fie in continuare, pt ca prin legea asta nu se oficializeaza asta. Si d-aia topicul asta e inutil
  Mi-e greu sa iti explic ideea, si imi pare rau daca nu intelegi la ce ma refer.

 235. A. said

  am January 20 2009 @ 9:29 pm

  @Gwen_Me
  Esti un imbecil. Hai du-te la somnik. Cand ai sa te trezesti si ai sa-ti dai seama pe ce lume traiesti, da-te te rog cu capul de toti peretii, ca sa ne scutesti pe toti de efortul asta.

 236. kinder said

  am January 20 2009 @ 9:32 pm

  Canalele de mass-media nu manipuleaza. Ele pun la dispozitia noastra informatii diverse, opinii, pe care populatia le dezbate si ajunge intr-un final la o concluzie. Fiecare e intitulat la o opinie.

  Am inteles perfect la ce te referi. Ideea mea este urmatoarea: legea asta e un pas sprea a pregati populatia ca pe viitor sa accepte mai multe legi. Caz in care legea nu e asa de inofensiva. Pur si simplu ne pregateste sa acceptam ce ni se va baga pe gat.

 237. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 9:32 pm

  uite A. a dat un exmplu cat de bun se poate de ce inseamna pt el libertatea de exprimare, cat si o dovada accentuata de inteligenta

 238. kinder said

  am January 20 2009 @ 9:34 pm

  Am totusi o intrebare. De ce anume ni se cere adresa de e-mail cand postam un mesaj, daca aceasta nu apare pe site? :|

  eMail: (Required)

  Pentru?

 239. kinder said

  am January 20 2009 @ 9:36 pm

  Eh… libertatea de exprimare o intelege fiecare cum doreste. Acum ma exprim liber in felul meu, problema e ca in curand libertatea de exprimare, cu toate ca va exista, va dauna. Ceea ce n-o face atat de libera, nu crezi?

 240. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 9:39 pm

  Daca o sa se dea pe viitor alte legi e alta problema. Putem sa ne asteptam la orice, avand in vedere ca sunt atatea legi stupide. Asta ar insemna sa ne panicam pt orice alte posibile legi stupide care ar putea fi date in urmatorii ani. Dar nu are sens sa fim paranoici degeaba, cand exista atatea probleme actuale.

  Si cand m-am referit la canalale de media, ele pot manipula atunci cand nu sunt obiective, ci prezinta informatii doar intr-un anumit sens. De obicei sunt influentate politic si ele. Daca unul dintr-un anumit oras receptioneaza doar un anumit post, si vede stirile in fiecare zi prezentate cum vrea cel care detine canalul, atunci…apare exact manipularea.

 241. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 9:41 pm

  se cere mail-ul pt. ca respectivul care detine site-ul vrea sa stranga contacte si daca vrea sa trimita mail-uri cu reclame, newsletter sau alte spamuri..sa aiba unde

 242. kinder said

  am January 20 2009 @ 9:45 pm

  In cazul asta libera exprimare are deja repercusiuni. ;) In cine mai ai incredere daca in politica, mass-media sau chiar vecinul de vis-a-vis nu poti avea?

  O paranoia in momentul de fata ar rezolva mica noastra problema. Si nu ma refer la Romania, ci la intregul care se afla in aceeasi situatie. As incuraja o revolutie in momentul asta, sa fie clar ca in democratie, majoritatea detine puterea, nu banul. Ce se intampla, in mod normal, intr-un stat in care ai o multime pe care o enervezi, si un conducator? It iei “la revedere!” de la conducator. In cazul nostru stii ce se intampla? Nimic. De ce? Pentru ca multimea a fost imblanzita. E normal? Nu.

 243. kinder said

  am January 20 2009 @ 9:46 pm

  Aha, merci. :P La asta nu m-am gandit. :)

 244. Gwen_Me said

  am January 20 2009 @ 9:53 pm

  Depinde ce intelegi prin revolta. Bineinteles ca fiecare din noi ar trebui sa faca ceva, dar faza cu conducatorul e relativa. Avand in vedere ca in mom de fata nu exista optiuni in lumea politica, majoritatea politicienilor sunt coupti. Si nu poti schimba nimic de pe o zi pe alta. Situatia e specifica toate tarilor in dezvoltare..coruptia si toate problemele. Tot ce poti sa faci este in primul rand sa nu fi tu corupt. Asa incepe tot..pt ca d fapt coruptia este sprijinita de f multi oameni care traiesc in societatea asta si accepta sistemul. Sunt multe de zis

 245. kinder said

  am January 20 2009 @ 10:09 pm

  Intr-adever sunt multe, si e obositor sa continuam aici, cu toate ca ar fi bine ca toate informatiile sa fie puse in vazul tuturor. Daca vrei putem continua in privat. :-/

 246. hahahaha said

  am January 20 2009 @ 10:37 pm

  ia-o pe asta: “JIHAD, HEROINA, SRI, BOMBE” hahahahahaha!

 247. gigi said

  am January 20 2009 @ 10:38 pm

  de ce nu gasesc o metoda de a folosi abilitatea de a detecta locatia din care cineva a facut un apel pentru a trimite mai simplu un echipaj de salvare in caz de nevoie? poate ca va fi folositoare aceasta intruziune in viata omului pentru a prinde infractorii dar de ce nu dau o lege prin care se stipuleaza ca daca exista un mandat pentru cineva atunci se poate urmari telefonul sau si inclusiv inregistra?

 248. Ancuta C said

  am January 20 2009 @ 11:26 pm

  Dumnezeu sa ne lumineze mintea si sa ne fereasca de toate rautatile care apar!

 249. Hermes said

  am January 20 2009 @ 11:38 pm

  Nu mai dati vina pe tara (Romania), sau pe romanii de rand, dati vina pe hotii pe care i-ati ales si va conduc. Romania sunteti voi, statul sunteti voi, puterea in stat sunteti voi, Poporul Roman!

 250. Alex said

  am January 20 2009 @ 11:41 pm

  Ia sa stocheze si asta!

  SA MA SUGETI CU MANIPULAREA VOASTRA CU TOT!!!

 251. JHON said

  am January 20 2009 @ 11:43 pm

  I N C H I S O A R E P L A N E T A R A…va spune ceva…SA IMI SUGA PULA TOTI PLOTICIENII SI TOTI MUISTII CARE DAU LEGI …SI DACA VEDETI SI CE SCRIU ACUM SA O MAI SUGEI ODATA….nu fac parte din acest sistem desi cumpar de la magazin desi m-am nascut liber ca orice alt om si am dreptul sa bebeficiez de TOATE BOGATIILE PAMANTULUI la fel ca si ei…adevarul e ca inca de la aparitia banicilor care au dezvoltat acest sistemm monetar si ideea de a fi sclav pt ceva ce e deja al tuturor…si ..chiar nu ma intereseaza nuci un aspect al avutiei si a dedtineri de bunuri care pe voi ma sclavilor,si ma refer la cei ce sunt disperti dupa bani si case si faima…va bucura asa mult Sa va fie rusine ca incercati sa ne faceti mai sclavi decat suntem pe acest pamat…dar nu uitati si voi faceti parte din acelas sistem..deci MARI SCLAI

 252. Hermes said

  am January 20 2009 @ 11:49 pm

  Dumnezeu da, dar nu pune in traista!

  Este simplu, legea nu este formulata cum sunt legile din alte tari, utilizarea oricarei modalitati de inregistrare tot nu se accepta ca proba in instanta fara a fi aprobata de aceasta si executata de politie. Cu alte cuvinte tot nu ajuta la nimic probele inregistrate de un civil.
  Cei ce evadeaza legea si au o multime de bani vor fi la fel de afectati ca si pana acum. Legea este adresata categoriei de populatie cu precadere saraca si in care se incadreaza “cei insetati dupa dreptate, cei curajosi si cei cu gura mare” asa cum a scris cineva mai sus.
  Cine nu vrea sa recunoasca traieste pe alta planeta ori este un element din sistemul asta corupt; indiferent de situatie cei ce fac parte din aceste doua categorii se complac in aceasta situatie scabroasa.

 253. sparkless said

  am January 20 2009 @ 11:50 pm

  eu zic ca toata kestia asta au facut`o sa mearga la cacealma sau bluff :P sa zic asa !! ;)) asa ca, cum zicea un baiat mai sus: “J I H A D, HEROINA, BOMBE !! :)))))))))))

 254. Hermes said

  am January 20 2009 @ 11:52 pm

  Dumnezeu da, dar nu pune in traista!

  Este simplu, legea nu este formulata cum sunt legile din alte tari, utilizarea oricarei modalitati de inregistrare tot nu se accepta ca proba in instanta fara a fi aprobata de aceasta si executata de politie. Cu alte cuvinte tot nu ajuta la nimic probele inregistrate de un civil.
  Cei ce evadeaza legea si au o multime de bani vor fi la fel de afectati ca si pana acum. Legea este adresata categoriei de populatie cu precadere saraca si in care se incadreaza “cei insetati dupa dreptate, cei curajosi si cei cu gura mare” asa cum a scris cineva mai sus.
  Cine nu vrea sa recunoasca traieste pe alta planeta ori este un element din sistemul asta corupt; indiferent cei ce fac parte din aceste doua categorii se complac in aceasta situatie scabroasa.

 255. Cristina said

  am January 20 2009 @ 11:56 pm

  mai oameni buni..am impresia ca nu cititi cu atentie..cum adica nu ii intereseaza continutul mesajelor ci doar sursa, beneficiarul si durata …care este atunci scopul pentru care a fost data??!! scrie clar “pentru punerea acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul utilizarii in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de urmarire a infractiunilor grave”
  hmmmm..sa vedem..cum oare ar putea sa descopere infractiunea fara a verifica continutul mesajului? oare ce infractiune ar putea sa reiasa din date de genul: mail trimis de gheorghe lui vasile la ora 14.30, subiect cerere??!!!!! dar cand verifica continutul s-ar putea sa vada ca gheorghe ii cerea lui vasile o oferta pt bombe:))
  am vrut libertate…pe vremea lui ceasca ne verificau fara lege si ne plangeam de asta…acum ar trebui sa stam linistiti ca o fac “legal”

 256. VolcanicRage said

  am January 21 2009 @ 12:19 am

  Deci, am ramas shocat dupa ce mi-am facut vreo 2 ore timp sa citesc tot articoulul si comentariile (si sa le si pricep 100%). Totusi, poate ar putea sa-mi explice si mie cineva urmatoarea chestie: ca tot romanul, eu mai intai downloadez un film sau muzica pe care apoi le cumpar in formatele lor originale daca imi plac, daca nu, le sterg din calculator. Asta inseamna ca pot sa intru-n rahat pentru piraterie? Sunt multe trupe pe care le-as sustine si cumpara pe original, insa care nu se importa in Romania din cauza reputatiei pe care o avem, sau multe filme vechi (adica foarte vechi) pe care le-as cumpara in format original, insa pe care nu le gasesc decat piratate pe torente cu o calitate de cacao. Inca o intrebare: va organiza cineva vreun protest impotriva acestei legi neo-comuniste, sau o sa bagati toti capul in pamant ca strutzii?

 257. kosti said

  am January 21 2009 @ 12:32 am

  Ati vazut in seara asta(sau in urma cu mult timp)filmul Demolatorul?
  Inceputul este vazut ca viitorul nostru in 2032. Cipuri implantate sub piele, ca sa se stie tot timpul unde esti si ce faci, fumtul dauneaza, cofeina, benzina si schimbul de fluide interzis(sex virtual) si multe altele. E cea ce a inceput in lume si mai nou in Romania.
  E VIITORUL ROMANIEI !
  Trezitiva romani ! Asa va fi in Romania !(si in lume)
  Viata privata nu va exista in curand :((

 258. acidutu63_4u said

  am January 21 2009 @ 1:02 am

  …o aberatie….o tampenie mai mare ca asta nu se putea intampla decat in tarile fara prestigiu….Ex-Romania:(…pe cand cei saraci si lipsiti de multe drepturi…..nu au unde sa puna capul…nu au unde sa faca o baie….nu au pur si simplu bani ptr o pane…in tot acest timp….MARII NOSTRI POLITICIENI…CAPETELE NOASTRE LUMINATE….stau in birouri si…ATENTIE:….DIN PLICTISEALA …sau pur si simplu ca sa nu-i fure SOMNUL….MAI SCOT CATEO LEGE;)
  acum stau si ma intreb (si nu cred ca numai eu fac acest lucru)….unde sunt drepturile omului…dreptul cetateanului…Ce sunt acelea…de unde si pana unde CETATEANUL DE RAND sa aiba drepturi…de unde CETATEANUL DE RAND sa aiba dreptul la replica!….Domnilor….se spune ca traim in CAPITALISM….se spune ca suntem o tara libera de 20 de ani si ca fiecare avem drepturi egale?…Unde domnule drepturi egale??/ care sunt acelea?…Romani…trreeziti-va pana nu e prea tarziu…
  O sa v-a treziti ca sunte-ti chemati la Politie la la Institutia care ne monitorizeaza…(ca pe niste ANIMALE PE CALE DE DISPARITIE….)….sa va spuna si cu cine v-a inseala prietena….sotia etc…etc….sa-mi scuza-ti exemplu poate prea deplasat…insa sa nu v-a fie de mirare ….VOM AJUNGE in situatia mai sus mentionata de mine!;)…Capul sus tuturor….Destepta-te Romane….pana nu e prea tarziu!

 259. Sapte said

  am January 21 2009 @ 1:52 am

  Comunisti ! O sa ajungem sa umblam in bluze tricotate de bunici …….. si o sa ne spalam pe dinti cu pasta de dinti facut din menta si faina ! vai de capu nost …. mi e mila de ROMANIA !

 260. VolcanicRage said

  am January 21 2009 @ 3:08 am

  @ kosti, cipurile de care vorbesti tu se numesc VeryChip si au fost inventate si implantate televizat in Germania in 1997 sau 1998 daca nu gresesc. Aceste cipuri de marimea unui bob de mazare contin un cod de bare a carui baza e 666. Din pacate nu multa lume este constienta de acest complot mondial al francmasoneriei. Daca nu punem mainile pe arme si nu luam masuri extreme, or sa punem mainile pe pereti si o sa asteptam sa fim incatusati ca niste milusei. Si cu toate problemele din lume care ne afecteaza si pe noi, romanii, majoritatea tin dusmanie si din cauza ca individul de langa el nu asculta muzica pe care o asculta el sau ca are lantu’ de la gat mai mare decat are el la bicicleta. In felul asta, daca nu ne unim si nu luptam pentru drepturile noastre, o sa ne ia dracu’ la propriu.

 261. VolcanicRage said

  am January 21 2009 @ 3:43 am

  Hmph. Oare pentru monitorizarea asta nu s-au “investit” fonduri din banii nostri, al poporului de avem si criza asta finaciara mondiala? E logic daca vrei sa monitorizezi 22 de milioane de locuitori, iti trebuie si o carca de bani sa cumperi tehnologia necesara, nu? Daca am dreptate, aici nu se mai discuta doar de incalcarea Drepturilor Omului, ci si de furt din partea statului. Eu sunt pregatit pentru revolutie si tin sa va rog mult de tot domnule Iulian Urban sa incercam sa ne adunam cu totii cei care suntem impotriva si sa trecem la actiune; semnaturi pentru anularea acestei legi ar putea fi stranse intr-un final, dar cum romanul se misca mai greu, atunci o sa fie mult prea tarziu sa mai combatem aceasta anomalie a celor care au impresia ca ne pot dicta ce cum cu cine cand si unde ce sa facem si ce sa nu facem.

 262. lasopemaine said

  am January 21 2009 @ 4:16 am

  am incercat sa scriu ceva inteligent dar am abandonat. Imi provoaca scarba legea asta. Nu vreau sa trec prin ce au trecut parinti nostri. Citez pe cineva de mai sus ” vrem o revolutie ” sper sa se intample.

 263. fuckthat said

  am January 21 2009 @ 8:04 am

  prepay ! :)) nu am stat sa citesc toata balmajeala oricum am inteles ceva si de adresele de mail … da multi dintre noi nu avem nume reale pe acolo :)) in fine … idea e de comunisti !! si pe timpu lor se ascultau mai au putin si o sa ne puca un cip in cap sa ne monitorizeze mai bine ca poate vrem sa schimbam ceva

 264. A. said

  am January 21 2009 @ 8:10 am

  Vor fi multi surzi si multi orbi…
  Tinand cont ca in jurul instaurarii ordinii mondiale se invart o serie de numere cu semnificatie ascunsa ( vezi 9.11 -> transformarea americii intr-un stat politienesc, stiut fiind ca 911 este numarul pentru politie in sua ), anul pe care l-ai precizat ( 2032 ) mi se pare un candidat bun ( 03,22 este versetul din Biblie in care Adam cade in pacat, de aici si codul secret al societatii “secrete” americane skull and bones, din care au facut si fac parte toti presedintii sua – lucru verificat si confirmat, se pot gasi informatii pe internet, chiar inregistrari cu declaratiile lor ).
  Prin urmare, lasati-i sa va ingroape incet-incet, acceptati-le legile si rugati-va la sfantul obama sa nu va aflati printre cele 2/3 din populatie care o sa fie redusa ca numar de pe planeta (vezi monumentul public din detroit parca pe care sunt scrise cele 10 porunci satanice, printre care se precizeaza si reducerea numarului populatiei globule la aproximativ 250 milioane, astfel incat sa poata fi controlata in totalitate de fortele de ordine – oricum, sa nu va alarmati, pt ca cele 66 de sateliti ce urmeaza a fi pusi pe orbita or sa poata monitoriza aprox. 38 miliarde de cipuri). Mai plauzibil ar fi chiar anul 2023, stiut fiind ca tot ce e satanist se citeste de la stanga la dreapta (vezi semnificatia – coca cola).

 265. VolcanicRage said

  am January 21 2009 @ 9:37 am

  @ A
  De-ar da Dumnezeu sa se trezeasca lumea macar la jumatatea constientei tale. Respect.

 266. Doru said

  am January 21 2009 @ 9:49 am

  Nu pot decat sa felicit comentariul lui CODIN SI ,,A” said, sunt foarte pertinente si la obiect. Inca nu este timpul trecut, treziti-va oameni buni, pana nu este prea tarziu. Maine poimaine, o sa ne dea astia un cip in mancare, pe care o sa-l inghitim, sa ne poata monitoriza si cand mergem la toaleta si in pat cu nevasta s-au amanta. Pana atuni cei care nu stiti ce inseamna aceasta lege, va spun eu, acesta este doar inceputul. O sa ajungem sa ne intrebam daca suntem o rasa umana s-au siborgi, roboti, facuti si dirijati de ei dupa bunul lor plac. Vai unde am ajuns, sa citesc ca sunt nu putini aceea care impartasesc aparitia si mai ales functionarea unei asemenea legi. Nu pot decat sa-i deplang pe aceea care nu stiu, s-au care se fac ca nu stiu ce-i va astepta. SOMNUL N(R)ATIUNII NASTE MONSTRI!.
  TREZITI-VA PANA NU ESTE PREA TARZIU.

 267. Adrian said

  am January 21 2009 @ 9:50 am

  Cine a scris acest post din pacate face parte din acea categorie la care ne indeamna sa trimitem mesajul. Stimate autor tin sa te anunt ca aceasta lege este strict o aliniere la normele europene de securitate impusa de Marea Britania cu ceva timp in urma cand Serviciile Secrete Britanice au fost in imposibilitatea de a identifica o retea terorista tocmai din cauza lipsei unui astfel de sistem. Au incercat pe baza informatiilor sumare oferite de operatori sa identifice pe cine a apelat singura lor persoana vizata dar nu au reusit. In plus datele confidentiale nu sunt salvate si anume continutul mesajelor. Pentru ca intamplator lucreze in IT pot sa iti spun ca aceste informatii se salvau si inainte. Pur si simplu le-am legalizat. Sau cum crezi ca puteai sa ceri desfasuratorul facturii de telefon si dupa 5 luni. In plus aceste loguri in anumite situatii pot sa reprezinte un element functional intr-o Baza de Date sau Sistem Informatic. Hai sa nu mai atuncam cu noroi inainte sa stim la ce ne referim.

 268. Adrian said

  am January 21 2009 @ 9:59 am

  @A.. ai vazut prea multe filme cu satanisti.. Eu sincer sa fiu sunt crestin ortodox si cred in D-zeu “domnule A” dar nu imi traiesc viata gandidu-ma ca maine ar veni “apocalipsa” daca citesti nu stiu ce verset invers..

  Sa fim seriosi

 269. A. said

  am January 21 2009 @ 10:21 am

  Nu m-am uitat la filme… doar am deschis televizorul.

 270. kinder said

  am January 21 2009 @ 10:38 am

  Mai nebune, (Adrian) tu chiar nu intelegi ca nu poti descoperi organizatii teroriste folosind DOAR informatiile pe care spune legea ca le stocheaza oamenii astia? Daca nu stii ce anume vorbeste omul, nu-l descoperi! Am spus-o mai sus si o mai spun inca o data pentru oameni ca tine: ce spune legea e una, ce se intampla e cu totul altceva. Faptul ca legea interzice stocarea convorbirilor sau a corespondentelor propriu-zise, nu inseamna ca nu se va intampla acest lucru. Nu avem nici o garantie si nici o modalitate de a fi siguri ca se respecta aceasta lege. Articolele care interzic ceea ce spui tu ca nu se va intampla se numesc “praf in ochi”.

 271. Hermes said

  am January 21 2009 @ 10:43 am

  Dupa cum scrie, Adrian face parte dintr-o institutie a statului.

 272. kinder said

  am January 21 2009 @ 10:45 am

  Si inca un lucru. M-am certat si cu Gwen mai sus pe treaba asta, insa pana la urma avem dreptate amandoi intr-o anumita masura. Ideea de baza este ca nu trebuie sa asculti tot ce auzi la televizor. Inainte sa ajungi la o concluzie informeaza-te bine din mai multe puncte de vedere. Nu-i de ajuns sa deschizi televizorul si sa torni ce auzi acolo pentru ca nici el nu e sfant. Pana si el e o unealta cu ajutorul careia imblanzirea populatiei devine floare la ureche. Cum? Prin divertisment. :/ Televizorul il multumeste pe om, il informeaza, il distreaza, ii ocupa timpul… timp pe care l-ar putea folosi sa GANDEASCA.

 273. kinder said

  am January 21 2009 @ 10:47 am

  P.S.: De cele mai multe ori informatia este eronata, deoarece este prezentata obiectiv, cum spunea si Gwen. ;)

 274. Sapte said

  am January 21 2009 @ 11:04 am

  Sa iesim pe stada la proteste ! nu am crezut ca o sa se intample asa ceva dupa 89 in romania ! au murit sute de oameni nevinovati in 89 pt ce ? unde`i paradisu promis ? UITE PARADISU PROMIS ! COMUNISTI IS IAR LA PUTERE ! Da DOAMNE REVOLUTIE !

 275. cata said

  am January 21 2009 @ 12:27 pm

  Deci in Romania nu se discrimina…dovada faptul ca toti dobitocii si ignorantii au internet.
  Daca vreti sa traiti “liberi” in taramul “gandirii pozitive” in care aveti numai drepturi si nici o obligatie nu aveti decat sa asteptati moartea pt ca pe Pamant lucrul asta nu exista.
  Toti cei care contesta aceasta lege si ridica in slavi o constitutie facuta tot de comunisti pt fostii cumunisti sunt aceia care hulesc clasa politica dar nu au macar decenta fata de ei sa mearga la vot o data la 4 ani…
  Nu ajunge sa hulesti, nu ajunge sa vrei, nu-ti vine nimik din cer pt ca esti ofticat ca lucrurile nu merg cum vrei sti si dai cu picioarele in podea….trebuie sa faci ceva, sa dai o alternativa daca tu crezi ca legea asta e atat de proasta.

  “COMUNISTI IS IAR LA PUTERE ! Da DOAMNE REVOLUTIE !”
  La fel asteptati altii sa faca treaba voastra…”sa fie revolutie da s-o faca altii”

  Singura constanta in Romania e prostia si cum populatia desteapta pleaca peste hotare prostia e din ce in ce mai mare.

 276. exocet said

  am January 21 2009 @ 12:29 pm

  este o idee excelenta, cred ca aproape fiecare am avut de aface cu nebuni care suna pe mobil cu numar ascuns saupe fix in toiul noptii in bataie de joc. Vor ajunge sa plateasca.
  …. si oricum, eu nu am nimic de ascuns, cine are ceva de ascuns, sa se teama

 277. cata said

  am January 21 2009 @ 12:32 pm

  Acum instigati la proteste de strada, sa moara sau sa fie raniti alti oameni ca in Grecia? Ce rost are? Creste economia tarii brusc daca iesi in strada cu ciomagu si strigu huo?
  Revolutia ca revolutia dar minerii chemati de Iliescu cati raniti si morti au lasat in urma? Da iubitul tovaras Iliescu, caruia daca ii apareau pozele alea cand se distra cu Ceausesti, atunci si nu zilele astea la Maruta, nu mai il vota nici dreaq.

  Nu fiti ignoranti, protestati pasnic, inscrietiva intr-un partid si schimbati din interior clasa politica sau stati acasa la calculator si huliti si fiti mizerabili pt restul vietii…

 278. kinder said

  am January 21 2009 @ 1:26 pm

  Ai impresia ca poti rezolva ceva politic? Sunt lucruri mari la mijloc in cazul asta, stai linistit. Si daca e s-o luam asa, si anume “ce rost are?” atunci sa mai discutam un aspect. Cum suntem noi acum in plina criza, explica-mi si mie de ce investim in “securitate” in loc sa investim in solutii sa iesim din criza, daca e asa de grava precum se zice?

 279. pro-lege said

  am January 21 2009 @ 1:37 pm

  Respectarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale

  de c?tre prevederile Legii nr. 298/2008

  – Potrivit art. 8 din Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si a corespondentei sale.

  Autoritatile publice pot sa se amestece in exercitarea acestui drept doar in masura in care acest amestec este prevazut de lege si numai acolo unde el constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, sau pentru protejarea drepturilor si libertatilor altora.

  – Întrucat retinerea datelor s-a dovedit a fi un instrument de investigare necesar si eficient pentru aplicarea legii in mai multe state membre UE si in mod particular in legatura cu chestiunile deosebit de serioase precum crima organizata si terorismul, s-a considerat necesara adoptarea unui instrument privind retinerea datelor care sa respecte cerintele prevazute in articolul 8 din Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului.

  – Legea romanesca urmeaza in proportie de 100% Directiva 2006/24/CE.

  – Legea nr. 298/2008 este rezultatul colaborarii unui grup de lucru format din Ministerul Integrarii Europene, MAE, Ministerul Administratiei si Internelor, MJ, STS, SRI, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

  – Legea NU se refera la re?inerea continutului comunicarii sau informatiilor consultate în timpul utiliz?rii unei re?ele de comunica?ii electronice, furnizorii de servicii ?i re?ele publice de comunica?ii electronice fiind obligati sa retina exclusiv urmatoarele categorii de date: datele necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari; datele necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari; datele necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii; datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare; datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; datele necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile.

  ROLUL MCSI

  * elaborarea normelor metodologice privind aplicarea legii, care vizeaza in mod exclusiv obligatiile operatorilor si furnizorilor de servicii electronice
  * colectarea si transmiterea catre Comisia Europeana, anual, a statisticilor
  * operatorii au obligatia sa retina datele timp de 6 luni, operatiune ce este efectuata oricum si in acest moment in vederea facturarii serviciilor oferite.

  Pasi pt Folosirea si accesarea datelor stocate

  -Solicitarea transmiterii de date re?inute potrivit prezentei legi se realizeaz? numai dup? ce a fost început? urm?rirea penal?.

  – 2 cazuri :

  procedura ordinara : eliberare autorizatie acces instanta judecatoreasca

  procedura de urgenta : eliberare autorizatie acces procuror (confirmarea temeiniciei emiterii autoriz?rii in 48 de ore)

  – procedura de obtinere a datelor obtinute: eliberare date solicitate conform autorizatiei de acces de catre reprezentantul autorizat al furnizorului de servicii sau retele.

 280. Guvi said

  am January 21 2009 @ 1:46 pm

  Am postat si eu ieri ceva aici si nu mai apare, se accepta numai mesaje de la pupincuristi??

 281. kinder said

  am January 21 2009 @ 1:54 pm

  Cauta mai bine ca e posibil sa fi sarit peste el. Aceeasi impresie am avut-o si eu.

 282. A. said

  am January 21 2009 @ 2:35 pm

  As trage apa dupa toti cu mentalitate gen “daca n-ai nimic de ascuns, n-ai de ce sa-ti fie frica”. Problema cea mai grava e ca se adopta legi neconstitutionale, care incalca drepturile unui cetatean ROMAN si nu european, pt. ca intai de toate suntem romani si asta conteaza. Daca acceptati situatia, asteptati-va la legi care or sa ne ingradeasca si mai mult drepturile (decat daca modifica Constitutia si nu le mai pupati nici pe asta).

 283. Lucyan said

  am January 21 2009 @ 2:58 pm

  o sa ne puna astia taxa si pt faptul cat de des mergem la baie sau cat de des ne tragem cu vecina :)) …. oricum Romania o ajuns de rasu lumii …… varza

 284. iulian said

  am January 21 2009 @ 4:01 pm

 285. Mordor said

  am January 21 2009 @ 4:29 pm

  Ptr. cei naivi care posteaza aici am urmatorul mesaj. Cine a condus tara pe vremea lui Ceasca ? Securitatea. Dupa 90′ cine conduce tara din umbra ? Securitatea. Ca suntem ascultati si inregistrati asta se stie de mult, numai ca pana acum se facea ilegal operatiunea. Va dati seama cata aparatura si personal implica inregistrarea tuturor ROMANILOR.
  Ce bani s-au bagat in echipamente si de cand a inceput treaba asta?
  Probabil ca toti suntem potential teroristi in fata puterii! In China 30,000 de cadre monitorizeaza si cenzureaza toata populatia tarii. Toate mailurile sunt citite, paginile web accesate, chiar si Google e cenzurat. Eu as modifica fraza TRAIM IN ROMANIA SI ASTA NE OCUPA TOT TIMPUL in “TRAIM IN ROMANIA SI ASTIA NE ASCULTA TOT TIMPUL !”

 286. Hermes said

  am January 21 2009 @ 4:40 pm

  Cum cu ce bani desteptule? Nu ai citit legea?
  “Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei de date sunt deductibile fiscal.”
  Cu alte cuvinte toate cheltuielile vor fi suportate de catre contribuabili, de clasa muncitoare, prin metode directe sau indirecte. Aceste cheltuieli vor avea ca efect si cresterea preturilor. Deci legea este cu atat mai grava cu cat are consecinte economice intr-o perioada de criza financiara.

 287. Hermes said

  am January 21 2009 @ 4:50 pm

  cata: corect in contextul acela trebuia scris “nu se discrimineaza”
  Inainte sa iti ia cineva mesajele in serios ar trebui sa ai cel putin o gramatica cat de cat competenta.

 288. cata said

  am January 21 2009 @ 6:09 pm

  Da …my bad…oricum consider ca scriu mult mai bine decat gandesc multi de pe acest forum, e bine sa mai gresesti cateodata caci din greseli inveti .

  Referitor la cheltuielile de implementare si administrare, credeam ca toata lumea a inteles pozitia UE cand am aderat … Romania trebuie sa se alinieze din punct de vedere a serviciilor si preturilor statelor UE, partea cu salariile si nivelulde trai ramanand problema noastra…
  Daca analizam situatia in acel moment si nu cedam presiunilor, observam ca tara noastra nu era pregatita sa intre pt inca 10 ani.

  Romania a intrat in UE datorita SUA care a intervenit deoarece avea baze in tara noastra si datorita presiunilor marilor coorporatii care isi doreau noi piete de desfacere a produselor.

  Acum daca tot am intrat in hora, jucam. Nu suntem in postura sa contestam legi care sunt date si care se aplica cu succes in tari mult mai dezvoltate si prospere decat a noastra.

  Daca vrei sa te ridici din mocirla romaneasca incepe prin a adopta legi, amendamente, prin a ne schimba modul de gandire din cel ex-comunist sau postcomunist in unul european.

 289. Puya said

  am January 21 2009 @ 6:43 pm

  Huuuuoooooo sa il ia pa ala ala rau mama vostra renuntz la internet mama vooastra

 290. Puya said

  am January 21 2009 @ 6:44 pm

  Cum ma urmaritzi voi pa mn nu mai avetzi voturi de animale ca navem libertate cn e cu mn ???

 291. Puya said

  am January 21 2009 @ 6:44 pm

  DC nu ne punetzi camere de filmat in case ca e mai simplu

 292. dEdE said

  am January 21 2009 @ 6:46 pm

  lol am citit toate aberatile voastre despre faptul ca ne sunt asculte convorbirile si etc, toata chestie cu aceasta lege este bazata pe anumite cuvinte cheie, servarul este creat in asa fel incat sa atentioneze persoana care se ocupa cu administrarea servarului, acesta la randu sau are datoria comunice la mai departe acele cuvinte si datorita legi are dreptul de a inregistra si a trimite mai departe ptr. investigati mai amnuntite interpol etc … nici decum ne sunt ascultate convorbirile navigarea pe internet, ca intram pe siteuri porno si ne pierdem reputatia de baiat(fata)cuminte bla bla nu te simti cu musca pe caciula sa folosesc acest termen nu ai de ce sa nu iti convina aceasta lege, nu stiu la cati dintre voi mai ales parinti le-ar conveni ca copii lor sa consume droguri sau sa fie agresati de alte persoane din simplu fapt ca se duc la scoala si vor sa acumuleze cat mai multe informati sau este la o plimbare cu prietena stati si ganditiva bine daca aceasta lege nu ne ajuta pe noi cei care ne dormi sa traim mai bine si a trai mai bine nu inseamna doar financiar poate pentru uni doar bani inseamna fericirea nici decum esti ascultat ca ai o conversatie cu prietena (prietenu) , sotia (sotu) , cearta discutie despre afaceri si asa mai departe :)

 293. kinder said

  am January 21 2009 @ 6:59 pm

  dEdE, daca citesti la fel de bine precum scrii, ar fi bine sa te abtii…

 294. icetrance said

  am January 21 2009 @ 7:44 pm

  OK,

  Hai sa facem in asa fel incat statul,provideri sa nu va poata ataca sfera privata pe internet…toti cei care vor sa se protejeze pot folosi aceste programe gratuite(costa bani doar pt cine doreste banda mai mare) http://www.http-tunnel.com sau http://www.yourfreedom.com,aceste programe lucreaza pe principiul tunneling https,ideea este ca nimeni nu va putea sa vada traficul facut de dvs pe internet.

  Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul:)

 295. iures said

  am January 21 2009 @ 7:56 pm

  atea sunt doar motive (terorism, droguri, prostitutie), ideea e ca prin chestia asta, cu toti suntem privati de intimitate, si suntem mai usor de controlat, si culmea, in ziua de azi nu avem ce sa facem, nu ne putem lipsi de net si mobil

 296. iures said

  am January 21 2009 @ 7:59 pm

  ce cred eu ca s-ar putea face….toti de pe abonament sa renuntze, sa treaca pe cartele, si sa incerce sa foloseasca cat mai putzin telefonul mobil, si sa nu mai mearga nimeni la vot, nici macar 10% din populatie sa nu voteze.

 297. cata said

  am January 21 2009 @ 8:37 pm

  nu mai comenteaza nimeni….am inteles sunteti toti pe A3 si-l urmariti pe trimisul lui Dzeu, preafericitul tovaras Iliescu, care a pogorat sfanta constitutie printre noi muritorii…

 298. Lutida said

  am January 21 2009 @ 9:40 pm

  Cred ca majoritatea care scriu aici nu inteleg unele lucruri fundamentale despre telefonie si internet. :)

  BTW .. nu e nimic nou cu leagea asta si totul este ca si inainte de lege.

 299. bagamiaspulaineadelege said

  am January 21 2009 @ 10:41 pm

  cum sugereaza si ‘numele’ meu cam asta e parerea me de aceaste lege. Cred ca si multi altii ca acesta lege este o incalcare a intimitatii si vietii personale si atata timp cat ei zic ca este data doar pentru a impiedica atacuri teroriste, etc.. nu vad cum ar putea sa faca asta decat daca stocheaza efectiv si continutul acestor convorbiri, sms-uri, mailuri, etc.., cea ce dragi cetateni este o mare porcarie datorita faptului ca alti terti se pot folosi de aceste informatii pentru a aduce in prag de faliment o firma sau pentru a-si dezvolta mai mult afacerile lor, caci accesul la informatie inseamna putere, nu-i asa dragii mei???
  Asa ca nu avem decat o singura solutie sa cautam sa atacam in instatele superioare acesta lege de kakat care pana la urma e facuta doar pentru alesii nostri ca sa se poata folosi de anumite informatii ca se ne suga de tot(nu de pola cum am vrea noi :)) ), sa facem o petitie sau altceva, asteptam si ceva sugestii din partea unor avocati dak se poate!!!

 300. Said said

  am January 22 2009 @ 12:01 am

  Nu v? speria?i degeaba c? nu pot fi stocate în servere convorbirile de pe mess sau tel c? nu au ??tia hardu’ cât calu’. Imagina?i-v? cât poa’ s? vorbeasc? o pu?toaic? de liceu la tel timp de 6 luni ?i ce spa?iu ar ocupa pe HDD în format mp3, cam câ?i TB ar fi necesari. Ca s? stochezi date despre identitatea apelantului, identitatea apelatului, ora, data ?i durata apelului ar ocupa maxim 150kB cred eu. Mi se pare absurd ?i inutil s? ?ii memoria serverului ocupat? cu convorbiri inutile, SMS-uri infantile, poze sau clipuri din vacan?ele unor Nimeni sau cu animale de cas? sau cu peisaje sau alte c?caturi f?r? interes, mail-uri venite ca newsletter sau convorbiri pe chat sau pe mess. Nu are nimeni în cas? hard disk s?-?i înregistreze singur toate astea penru el ca s? nu mai zic de câ?i oameni ar trebui angaja?i s? le verifice. Cum nu po?i s? te verifici singur ce ai f?cut în 6 luni cum po?i s? crezi c? ar putea s? stea un guvern de c?cat, dintr-o ?ar? de c?cat, s?-?i verifice milioanele de cet??eni de c?cat care fiecare dintre ei posed? unul sau mai multe telefoane mobile care mare parte sunt pre-paid nu abonament ? Cum ar putea vreo institu?ie de c?cat s? vizioneze miliarde de clipuri ce se stâng în 6 luni din vorbitul gratis pe mess cu camer? web ? Legea asta de c?cat a fost dat? de un Parlament cretin ca s? satisfac? oral ?i anal un alt stat mai de c?cat ?i devenit paranoic precum SUA. Acel stat mili?ienesc chiar este amenin?at de terorism, chiar ei fiind cei mai mari terori?ti din lume, iar starea de paranoia ?i de nesiguran?? încearc? s? o transmit? tuturor. La noi nu ?ine vr?jala cu terorismul pentru c? pe noi nu au cu ce s? ne amenin?e, noi suntem distru?i prin îns??i natura noastr? ca români. La noi actele de terorism se g?sesc în “Monitorul Oficial”, cum ar fi de exemplu Taxa de Prim? Înmatriculare redrenumit? Taxa de Mediu (care s-a triplat în loc s? se desfiin?eze)….. ?i alte acte ?i documente de terorism.
  V? crede?i prea importan?i ca s? merita?i s? fi?i urm?ri?i. Mai gândi?i-v? la pre?ul unui hard disc ?i la ceea ce discuta?i fiecare pe mess sau la tel ?i face?i o compara?ie de pre? a?a cum gândi?i voi , la nivel de Guvern

 301. sorin said

  am January 22 2009 @ 4:19 am

  Din ce stiu eu, apelurile telefonice, SMS-urile si datele despre tine ca persoana pe internet, sunt salvate de multa vreme. ACum poate ca s-a vrut a se face si mai cunoscut fenomenul. ORice operator de telefonie, are puterea de a stoca datele despre un apel dar nu si continutul. SA nu uitam de acel desfasurator care ne vine acasa la cerere:D, asta daca avem abonament.

 302. sorin said

  am January 22 2009 @ 4:21 am

  Desfasurator in care apare, ora apelului pe cine am apelat si cat timp a durat apelul. Exact asta fac ei acum:).

 303. Trez said

  am January 22 2009 @ 9:48 am

  i aganditi-va la serverele google care ofera tututor utilizatorilor peste 7 giga spatiu pe serverul lor.
  si daca se memoreazza doar datele in legatura cu apelurile, nu au nici o relevanta in instanta.

 304. Andi said

  am January 22 2009 @ 10:10 am

  care-i problema cu legea asta? ca tot n-am inteles. Aveti ceva de ascuns? Atunci se justifica legea. Nu aveti? Nu va mai ingrijorati atat. Nu va da nimeni pe post daca nu faceti prostioare. Nu vedeti ca va agitati pentru altii?
  Este o vorba, cainii latra, boii trec. Puteti sa va dati si cu fundul de pamant, oricum nu se va intampla nimic.
  Personal o consider a fi utila.

 305. paul said

  am January 22 2009 @ 10:44 am

  cine crede ca se vor stoca doar date tehnice(nr.telefon,ora apelului,de unde si catre cine a fost trimis)fara si continut se inseala, ce ii intereseaza pe sobolani e ceea ce vb nu nr de tel sau de unde ai trimis sms……CONTINUTUL sms-ului si inregistrarea convorbirilor telefonice ii intereseaza,oricum traim intr-o inchisoare…cat de curand ni se vor reduce drepturile pe care le avem si vom accepta in numele SECURITATII NATIONALE SI A LUPTEI IMPOTRIVA TERORISMULUI

 306. Trez said

  am January 22 2009 @ 10:46 am

  @Andi, se vede ca ai mentalitatea de roman, te va afecta si pe tine la un moment dat :)
  bine ca nu stau in ro

 307. paul said

  am January 22 2009 @ 10:51 am

  nu e vb daca ai ceva de ascuns sau nu …..e o problema cu accesul la datele care vor fi stocate si e o incalcare imensa a Constitutiei care garanteaza secretul corespondetei(scrisori,sms,e-mail)….iar pt interceptarea si stocarea convorbirilor telefonice prin lege si constitutie trebuie ordin judecatoresc….acuma oricine poate stoca date despre noi care pot fi folosite chiar si impotriva noastra…dar trebuie sa ne aparam impotriva teroristilor :))…ajungem mai rau ca in epoca de aur

 308. Trez said

  am January 22 2009 @ 11:23 am

  intotdeauna am spus ca in anumite privinte era mai bine in epoca ceausista

 309. mihai said

  am January 22 2009 @ 11:46 am

  Legea cred ca e doar pentru a mai transfera niste bani publici in contul unor furnizori de soft specializat…sau cei ce au inventat-o au vazut prea multe filme cu buget redus. Pai eu daca sunt terorist, dau telefon de acasa?! sau de pe mobilul cu abonament?! Ma duc si-mi iau cartela, sun, apoi o arunc, cu tot cu telefonul de 50 lei(eventual).Si daca vreau sa dau e-mail sau sa folosesc calculatorul in scopuri “teroriste”…ma conectez de acasa?!…pe abonamentul de net?!…NU! Ma duc frumos la internet cafe sau parchez masina langa un hotel, firma sau alta locatie si folosesc o retea wireless. Si daca se inregistreaza…ce?

 310. maria said

  am January 22 2009 @ 11:48 am

  se pare ca orwell n-a fost prea departe in cartea lui 1984. e trsit, strigator la cer…dar asta e Romania, tara tuturor posibilitatilor, al oamenilor cu exces de zel pentru lucruri gresite. te scarbesti de atata nesimtire…

 311. kinder said

  am January 22 2009 @ 12:50 pm

  @Andi…

  “Cainii latra, boii trec.” Nu-i asa? Fii tu boul in cazul asta. Eu unul prefer sa ard cativa caini ca sa nu mai latre degeaba. ;)

 312. Hermes said

  am January 22 2009 @ 1:00 pm

  O organizatie care apara drepturile civile in lumea digitala http://www.eff.org/

 313. qdffd said

  am January 22 2009 @ 2:53 pm

  Cu toate ca legea e o tampenie se va ajunge si mai departe. Va recomand documentarul Digital Angel: http://video.google.com/videoplay?docid=2104042274449664707 ignorati partea religioasa de la inceput.
  Spoiler: pe scurt este vorba de implantarea unor chipuri sub piele pentru ca populatia sa fie monitorizata non-stop

 314. www.drinkshop.ro said

  am January 22 2009 @ 7:13 pm

  ASA SI CU CONTRACTELE NOASTRE CU FIRMELE RESPECTIVE CU CARE AVEM CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE CUM RAMANE ?
  http://www.drinkshop.ro

 315. ciprian said

  am January 22 2009 @ 10:18 pm

  pai, chestia asta se poate numi violare a intimitatii. + ca guvernul va sti absolut tot ce faci. cred ca prin legea asta, guvernul poate santaja pe oricine sa faca anumite compromisuri spre beneficiul putinilor smecheri care conduc romania si nimeni nu stie de ei, si anume o gasca de masoni cu influente in toate institutiile statului.

  mi`e rusine ca sunt roman, mi`e rusine ca m`am nascut in romania, mi`e rusine ca traiesc in romania, ma ingrozesc ca voi trai in romania cel putin pt un timp :|

  LUATI MASURI, nu lasati pe nimeni sa va controleze viata !

 316. CUCCIOLO said

  am January 22 2009 @ 10:58 pm

  Buna !
  Ma stupise mult inoranta ce exista in romania, ma e posibil sa fiti asa de idioti, la conducerea tari sunt doar papa lapte? Oricum eram inregistrati dar pentru ce aprofunditi lucrurile? de ce faceti toate astea? sper ca bunul Dumnezeu sa faca ceva cat mai repede pentru ca sunteti monstruozi, o fii pacat a fii bucuros de sosirea sfarsitului terrei dar macar cine ramane va supravetui fara fiara diavolul intruchipat printre noi dragi mei rugativa la bunul Dumnezeu el ne va ajuta sa scapam cu bine nu uitati BINELE Invinge sempre Doamne ajutane si nu ne lasa

 317. mikiu said

  am January 24 2009 @ 6:01 pm

  tvr-1-2-3-se-desfiinteaza

  http://www.times.ro/previziuni/pop-popeasca/tvr-1-2-3-se-desfiinteaza

  poate o vedem si pe asta :)

 318. oana said

  am January 24 2009 @ 6:14 pm

  Domnule Urban, te credeam om serios si inteligent! Dar dupa ce am citit aberatia asta incep sa ma indoiesc. Pai, datele despre care vorbesti dumneata aici se stocheaza de mult timp..sau cum credeai ca primesti desfasuratorul convorbirilor tale in caz ca il soliciti? singura diferenta este ca acum datele se stocheaza numai 6 luni, adica mult mai putin timp decat se stocau inainte, si ca numai pot fi folosite decat pentru cercetarea savarsirii unor infractiuni grave…deci, ioc disparitii de persoane de exemplu…

 319. Cristian Galu said

  am January 28 2009 @ 3:30 pm

  treziti-va si nu mai luati de bun tot ce auziti si ce va baga in cap oricine. GANDITI ! ce conteaza ca au ei inregistrat ce fac eu pe net ? nu ma intereseaza atata timp cat nu fac nimic ilegal. sta sa citeasca mailurile catre prietena mea? si ce? cine isi pierde timpul cu asta ? …. in schimb daca cineva va fura bani din conturi, va da tepe pe internet… atunci or sa caute in aceste baze de date si or sa il gaseasca mai usor pe ala care fura !!!! (sa fim seriosi …ce tehnica au nevoie sa faca asta exista, stati linistiti..si nu ne intereseaza pe noi…oricum) MAI GANDITI SI VOI, NU MAI URMATI CA VACILE UN BOU SAU MAI MULTI CARE VORBESC FARA SA STIE …SAU FAC PARTE DINTRE CEI CARE FURA PE INTERNET… ;)

 320. maria said

  am January 28 2009 @ 10:28 pm

  3 ore am stat si am citit toate mesajele voastre..unii exagerati prea tare..pe altii ii doare in f***……tot ce pot sa mai spun e k fc parte dintr-o tara distrusa..si vom ajunge mult mai rau decat suntem aqm…..si k sa rasp la intrb site-ului..e k da,putem vorbi de un atac la viata privata indiferent de toate argumentele pro si contra date de voi toti….!!!;);)

 321. edut said

  am May 8 2009 @ 9:11 pm

  am reusit sa citesc si eu toate parerile de pe aici,ca e buna legea,ca la mijloc e comunitatea care ne obliga, scria cineva mai sus..oare de ce nu incercam si noi romanii sa impacam capra si varza ca Italia de ex.Berlusca e baiat destept,sa nu supere comunitatea europeana si sa nu supere si populatia a dat o ordonanta sa nu fie acceptate ca probe in instanta decat pt acuzatii de mafie si terorism,asa au economisit si banii si lumea mai face si minute pe tel vorbind de afaceri fara frica ca cineva asculta.Oricum motivele cu siguranta sant pt copii mici,cum a mai scris cineva,daca sant fapte grave nu vor fii prinsi cu ajutorul acestei legi,nu vad teroristi sa scrie pe net sau sa vb la telefon,sau furturi,crime discutate pe messenger.Oricum e o mare tampenie si legea asta,macar sant consecventi bine ca au aprobat-o pe furis ca nu stiau sa explice motivele daca era pusa in discutie.

 322. Othelo said

  am May 9 2009 @ 9:06 am

  SA NE PREGATIM PENTRU CIPURILE IMPLANTATE: PRONOSTIC: MAX 5 ANI!!!!!

 323. Gabriel said

  am July 9 2009 @ 2:05 pm

  Wirless internet cafe sau acces point si placi de retea ieftine (ca sa nu mai vorbesc de proxy si alte tipuri de anonymizer)
  LA ORICE TEHNICA EXISTA O CONTRA…..TEHNICA.

  PS din pct meu de vedere sa respecte legea asta aia care au votat idiotii care au adoptato.

  eu zic NU

 324. Gabriel said

  am July 9 2009 @ 2:12 pm

  EDUT TATA Berlusconi e un tip cu bani si e o vorba …..Legea e o bariera.Cei mari sar pe desupra cei mici trec pe dedesupt si boii se opresc.
  Mai citeste si tu comunicatele IPJ din diferite judete care suna cam asa. …DIICOT in colaborare cu SIPI a neutralizat un grup periculos de …….etc.
  SIPI tata ….hai sa-ti traduc Serviciul de Informatii Protectie Interna.=SRI sau cum spunea tata Baietii cu ochi albastri. :)

 325. Gabriel said

  am July 9 2009 @ 2:16 pm

  Maria vizavi de raspunsul tau tot ce pot sa spun e ca O TARA E DISTRUSA EXACT ATATA CAT CETATENII EI CRED CA E. Ca sa o spun mai pe babeste Cineva e distrus exact atata cat crede el ca e. Naspa cu credinta asta……

 326. Gabriel said

  am July 9 2009 @ 2:21 pm

  Urban tot ce pot sa spun e ….BRAVO.
  Atata timp cat chiar si unu singur se lupta ptr ceva batalia nui pierduta.
  Eu iti urez mult succes in treaba asta……mi-as dorii sa-ti urez mult succes in tot ce faci dar nu ma lasa inima ….nu sant atat de altruist….sant TEPAR

 327. AJNA-FRONTUL UNIT DE ELIBERARE | AJNA-FRONTUL UNIT DE ELIBERARE said

  am August 29 2010 @ 2:33 pm

  […] publicat in: Educatie UN ARTICOL PE TEMA LEGII NR.28 DIN 2008 PRIVIND RETINEREA DATELOR GENERATE SAU PRELUCRATE DE FURNIZ… Share and […]

 328. Buy Melanotan 2 said

  am July 30 2013 @ 2:14 am

  Thanks for a few other educational web page. The area in addition could possibly I receive in which type of facts developed in this sort of ideal way? I own a project that i am at the moment focusing on, and i have been in the appearance out there with regard to this sort of information.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: